[WECOM] Dag van de Wetenschap 2022 | Day of Science 2022

Op zondag 27 november 2022 vindt een nieuwe editie van de Dag van de Wetenschap plaats. We gaan dit jaar voor een echte 'offline' editie, op tal van locaties. Aan de hand van lezingen, workshops, rondleidingen, … willen we jong en oud prikkelen, informeren en sensibiliseren voor het belang van wetenschap en technologie. De voorbije jaren toonden honderden onderzoekers hun expertise aan duizenden Vlamingen. Ook dit jaar zoeken we enthousiaste wetenschappers!

Er zijn verschillende manieren waarop je een bijdrage kan leveren - alle info vind je op https://www.ugent.be/dagvandewetenschap

Deelnames kunnen worden doorgegeven tot 1 september.

***

On Sunday 27 November 2022, a new edition of Day of Science will take place. This year we are going for a real 'offline' edition, at numerous locations. By means of lectures, workshops, guided tours, ... we want to stimulate, inform and sensitize young and old for the importance of science and technology. In recent years, hundreds of researchers have shown their expertise to thousands of Flemings. This year, we are again looking for enthusiastic scientists!

There are different ways you can contribute. Participations can be submitted until 1 September.

3 juni 2022 15:11