Francqui-Collen prijzen voor de Biomedische Wetenschappen

 

Jaarlijks reikt de Francqui-stichting een prijs uit aan een Belgische topwetenschapper. Dit jaar worden 2 prijzen uitgereikt in het domein van de Biomedische wetenschappen. Aan de prijs hangt een bedrag van 250.000 EUR vast.

 Het werk van de kandidaten moet een vernieuwend en grensverleggend karakter hebben en hun bijdrage betekende een doorbraak voor het algemene onderzoeksdomein. De Francqui-stichting verwacht uitsluitend topkandidaten, gezien het belang en aanzien van de Prijs.

 Er zullen dit jaar 2 prijzen worden uitgereikt in het domein van de Biomedische wetenschappen:

1.       Een biomedische Francqui-Collen prijs in het domein van het fundamenteel medisch onderzoek

2.       Een biomedische Francqui-Collen prijs in het domein van het klinisch en translationeel onderzoek

 Voorwaarden:

·         De kandidaat mag op 1 januari 2023 de leeftijd van 50 jaar niet bereikt hebben

·         De kandidaat moet verbonden zijn aan een Belgische academische instelling (of een gelijkwaardige instelling: mandaten bij FWO, VIB, FNRS,…)

·         De voorstellen moeten ingediend worden door twee leden van de Koninklijke Academieën van België of door een vroegere laureaat van de Francqui-prijs

·         De kandidaat moet minstens 10 jaar verbonden zijn aan een Belgische academische instelling en moet een vaste aanstelling aan de instelling hebben op het moment van de voorstelling van de prijs (Deze voorwaarde geldt enkel voor kandidaten die niet de Belgische nationaliteit hebben)

·         De toekomst van de onderzoeker in de Belgische wetenschappelijke gemeenschap moet duidelijk worden aangetoond door de promotor (Deze voorwaarde geldt enkel voor kandidaten die niet de Belgische nationaliteit hebben)

 Indiening:

·         Uiterlijk 15 oktober 2022

·         In het Engels

·         Bevat volgende onderdelen (in afzonderlijke word- of pdf-bestanden, in deze volgorde):

o   Een pagina met de naam, geboortedatum, nationaliteit, affiliatie van de kandidaat en de naam en de affiliatie van de promotoren. Voor welk van de twee prijzen wordt de kandidaat genomineerd?

o   Gelieve een tekst te bezorgen van maximum 15 woorden of sleutelwoorden die het onderzoeksgebied van de kandidaat het best omschrijven

o   Motivatiebrief en beschrijving van de voornaamste bijdragen, met referenties naar de 5 belangrijkste publicaties. De nadruk ligt op het vernieuwend en grensverleggend karakter van het werk van de kandidaat.

o   Curriculum vitae

o   Publicatielijst

o   Enkele bibliometrische indicatoren, indien beschikbaar

o   De voornaamste publicaties (max. 20)

 Recente UGent-laureaten:

·         Frank Verstraete (2018)

·         Bart Lambrecht (2014)

·         Dirk Inzé (2005)

 Meer informatie vindt u op deze website: www.francquifoundation.be

12 april 2022 16:57