[Azië][FWO] Bilaterale onderzoekssamenwerking Vietnam | Bilateral research cooperation Vietnam

FWO lanceert een nieuwe oproep voor gezamenlijke onderzoeksprojecten met Vietnam (NAFOSTED): 

  • Gezamenlijk fundamenteel onderzoeksproject met partners uit Vietnam. Het gaat om één geïntegreerd onderzoeksvoorstel met een centrale vraagstelling, methodologie en uitwerking. Fundamenteel onderzoeksprojecten in alle disciplines komen hiervoor in aanmerking. 
  • Looptijd projecten: maximaal 3 jaar
  • Check de ontvankelijkheidscriteria als (co-)promotor. Opmerking: In het kader van deze oproep met NAFOSTED kan je slechts 1 maal optreden als promotor(-woordvoerder) of co-promotor.
  • Projectbudget: 

FWO personeels- en werkingskosten: minimaal € 45.000 en maximaal € 75.000 per jaar per project

FWO uitrusting: maximaal  € 150.000 per project

  • Deadline: 

FWO deadline: 20 september 2022 (17h00 lokale tijd) via FWO e-loket

NAFOSTED deadline: 20 september 2022 (17h00 lokale tijd)

Contacteer vlaams-federaal@ugent.be minstens 1 week voor indiening om het budgetvoorstel te laten nakijken. 

***

FWO launches a new call for joint research projects with Vietnam (NAFOSTED):

  • Joint fundamentel research project with partners from Vietnam. It must be an integrated research proposal with a central research question, methodology and implementation. Fundamental research projects in all domains are eligible for funding. 
  • Period: maximum 3 years
  • Check the eligibilty requirements as (co-)supervisor. Please note that in the framework of this call with NAFOSTED, you can only act once as a supervisor(-spokesperson) or co-supervisor.
  • Project budget: 

FWO personnel and consumables: minimally € 45,000 and maximally €75,000 per year per project

FWO equipment: maximally € 150.000 per project

  • Deadline:

FWO deadline: September, 20th 2022 (5pm local time) via FWO e-portal 

NAFOSTED deadline: September, 20th 2022 (5pm local time)

Please contact vlaams-federaal@ugent.be at least 1 week before submission to check the budget proposal. 

 

1 juli 2022 15:47