[VLAIO] Baekeland-mandaten: doctoreren ism bedrijfsleven

Baekeland-mandaten: VLAIO lanceert 2e oproep voor 2022 met uiterste indiendatum dinsdag 6 september 2022 om 12u.

Baekeland-mandaten zijn gericht op onderzoekers die een doctoraatsproject willen uitvoeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Binnen dit programma wil het VLAIO de mobiliteit van de doctoraatsstudent stimuleren, niet alleen tussen de academische en industriële wereld, maar ook internationaal. Het Baekeland-programma staat open voor mandatarissen uit alle wetenschapsgebieden, alle nationaliteiten en leeftijden.

Verkennende gesprekken

Door VLAIO worden hiervoor verkennende gesprekken, met VLAIO -adviseurs, georganiseerd op 7 juli 2022 en op 23 augustus 2022, voor de verschillende wetenschapsdomeinen en toepassingssectoren. U dient zich te registreren voor het gesprek via dit formulier.

Naast uw aanvraag voor een gesprek verwachten VLAIO ook een korte samenvatting en uw belangrijkste vragen (max. 1A4). Per bespreking wordt er ongeveer 1 uur voorzien.

Indienen met UGent?

Voor de opmaak van uw budget, voorlopige toelating tot het doctoraat en de online indieningsprocedure kan u terecht bij de dienst Onderzoekscoördinatie van de Universiteit Gent. Wij vragen om uw aanvraag aan te melden via vlaams-federaal@ugent.be.

Kandidaten die houder zijn van een buitenlands Masterdiploma contacteren ons zo vroeg mogelijk, aangezien de procedure tot voorlopige toelating doctoraat voor hen langer duurt!

Contact

VLAIO:

UGent:

 
Aanvragen voor externe projectfinanciering moeten ten laatste 5 werkdagen voor de deadline aangemeld worden.

1 juli 2022 14:27