[KCE] KCE lanceert 2 nieuwe oproepen voor klinische studies | KCE launches 2 new calls for clinical trials

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) lanceert 2 nieuwe oproepen voor klinische studies heeft gelanceerd:

1. KCE Trials 2024 investigator-led call (deadline 24 september 2024)

Meer info: https://kce.fgov.be/nl/kce-trials/calls/open-calls/kce-trials-2024-investigator-led-call

2. KCE Trials 2024 themed call on endometriosis care (deadline 24 september 2024)

Meer info: https://kce.fgov.be/nl/kce-trials/calls/open-calls/kce-trials-2024-themed-call-for-proposals-on-endometriosis-care

 

Wat en voor wie?

Het KCE Trials programma is gericht op pragmatische en praktijkgerichte klinische studies die relevante vragen inzake klinische doeltreffendheid en kosten-effectiviteit beantwoorden. Dit omvat studies waarin twee behandelingsopties worden vergeleken (waarbij 'geen behandeling' een van de mogelijke behandelingsopties is) die in de klinische praktijk voor een bepaalde indicatie al in gebruik zijn, maar nog niet voldoende met elkaar worden vergeleken (m.a.w. welke van de twee behandelingsopties in de dagelijkse praktijk het beste werkt). Het type interventie binnen de scope van het KCE Trials programma beperkt zich niet enkel tot geneesmiddelen of medische hulpmiddelen maar omvat ook psychotherapie, dieet/life-style interventies, diagnostische testen of heelkundige ingrepen.

 

Ondersteuning door HIRUZ

Onderzoekers met een onderzoeksvoorstel zullen, net zoals vorige jaren, de steun van de Clinical Trial Unit (CTU) van het Health, Innovation and Research Institute (HIRUZ) krijgen om de voorgestelde klinische studie in te dienen en uit te voeren. Geïnteresseerde onderzoekers kunnen voor meer info en ondersteuning contact opnemen met HIRUZ CTU via hiruz.ctu@uzgent.be, Hélène De Naeyer (Helene.denaeyer@uzgent.be of 09/332.05.05)

 

***

 

The Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE) has launched 2 new calls for clinical trials:

1. KCE Trials 2024 investigator-led call (submission deadline 24th September 2024) 

For more information: https://kce.fgov.be/nl/kce-trials/calls/open-calls/kce-trials-2024-investigator-led-call

2. KCE Trials 2024 themed call on endometriosis care (submission deadline 24th September 2024)

For more information: https://kce.fgov.be/nl/kce-trials/calls/open-calls/kce-trials-2024-themed-call-for-proposals-on-endometriosis-care

 

What and for who?

The KCE Trials programme focuses on pragmatic and practice-oriented clinical studies which show comparative effectiveness and clear value for money by a potential return on investment. Those studies compare two treatment options (with ‘no treatment’ being one of the possible treatment options) that are already in use in clinical practice in a given indication, but are not yet sufficiently directly compared (i.e. which of the two treatment options work best in daily practice). Accepted study interventions are not limited to drugs or medical devices but also include a broad range of interventions, such as psychotherapy, diet, diagnostic tests, surgery or ways to deliver health care. 

 

Support of HIRUZ

Investigators with a research proposal will have the support of the Clinical Trial Unit (CTU) of Health, Innovation and Research Institute (HIRUZ) to submit and perform the proposed clinical trial. For more information and support, please contact HIRUZ CTU via hiruz.ctu@uzgent.be, Hélène De Naeyer (Helene.denaeyer@uzgent.be or 09/332.05.05).

15 juni 2024 10:35