[FWO] Odysseusprogramma | Odysseus programme

Er staat een nieuwe oproep open in het Odysseusprogramma. Dit programma ondersteunt excellente onderzoekers, die buiten Vlaanderen een carrière hebben opgebouwd, een onderzoekslijn of onderzoeksgroep uit te bouwen aan een Vlaamse universiteit door hen een 5-jarige startfinanciering aan te bieden. 

Het Odysseusprogramma staat open voor twee types kandidaten

  • Type I: Onderzoekers die internationaal erkend worden als toonaangevend en die reeds over een permanente academische aanstelling van minimaal 80% aan een buitenlandse onderzoeksinstelling beschikken. 
  • Type II: Onderzoekers die minimaal 3 jaar postdoctorale ervaring in het buitenland hebben en die het potentieel hebben om door te groeien tot een internationaal vooraanstaande positie. 

Odysseus mandaathouders ontvangen niet alleen FWO projectfinanciering, maar ook een ZAP-aanstelling aan UGent. 

Er geldt een interne preselectie: de decanen moeten ten laatste op donderdag 1 september 2022 het aanvraagdossier van potentiële kandidaten indienen bij vlaams-federaal@ugent.be. Enkel kandidaturen ingediend via een decaan worden aanvaard. Informeer tijdig bij het decanaat naar de interne indiendatum.

***

There is an open call in the Odysseus programme. This programme supports outstanding researchers, who have built up a career outside Flanders, in developing or setting up a research line or research group within a Flemish university.

The Odysseus programme is open to two types of candidates:

  • Type I: Researchers who are internationally recognized as pioneers in their field and who have an appointment of minimum 80 % at a foreign institution. 
  • Type II: Postdoctoral researchers who have the potential to develop a leading international position and who have a minimum of three years postdoctoral experience in a foreign institution. 

Successful UGent candidates benefit from FWO project budget and a ZAP-appointment at Ghent University.

There will be an internal preselection. The dean must submit a dossier at vlaams-federaal@ugent.be no later than Thursday 1 September 2022. Only candidates nominated by the deans will be considered for selection. Please make sure to check the internal application deadline at the faculty Dean’s Office.

 

30 juni 2022 16:35