Oproep translationele projecten 2022 Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker lanceert de oproep voor translationele onderzoeksprojecten 2022. De evaluatie van de ingediende projectaanvragen verloopt in twee fasen. In een eerste fase wordt een abstract ingediend met een korte beschrijving van het project volgens het aangeboden standaardformulier. Indien het abstract positief geëvalueerd wordt, mag er een uitgebreid projectvoorstel worden ingediend.

 

Deadline indiening abstract: 29 september 2022 (uiterlijk middernacht)

Deadline indiening uitgebreid projectvoorstel: februari 2023 (exacte datum nog te bepalen)

Bekendmaking resultaten: juni 2023

 

Meer informatie en de voorwaarden voor deze oproep kan u vinden op de website. Voor projectspecifieke vragen: contacteer projecten.biomed.prev@komoptegenkanker.be. (mogelijk tot uiterlijk een week voor de deadline van indiening).

1 juni 2022 10:45