[UOS] G-STIC KLIMAATACTIEPROGRAMMA: €15,88 miljoen voor klimaatoplossingen in ontwikkelingslanden

Werk jij aan het implementeren en opschalen van klimaatoplossingen in ontwikkelingslanden? Heb je een project dat tot doel heeft de implementatie van klimaatbeleid, strategieën, regelgeving en actieplannen in ontwikkelingslanden te versterken?

In 2022 voorziet de Vlaamse Regering €15,88 miljoen subsidies voor de tweede projectoproep van het G-STIC Klimaatactieprogramma. Deze subsidies zijn bedoeld voor demonstratie-, disseminatie-, en capaciteitsopbouwprojecten die samen met Vlaamse ondernemingen geïmplementeerd worden in ontwikkelingslanden.

Tijdslijn

Aanvragen voor financiële steun voor projecten kunnen vanaf 1 juli 2022 ingediend worden en moeten uiterlijk op 9 september 2022 om 13:00 uur (CEST) ontvangen zijn via de projectwebsite van het G-STIC Klimaatactieprogramma. Alle projectvoorstellen moeten echter uiterlijk op 26 augustus 2022 om 13:00 uur (CEST) geregistreerd zijn. Na registratie, kan je jouw projectvoorstel verder uitwerken voor de deadline van 9 september 2022. Een uitgewerkt projectvoorstel omvat een volledig en correct ingevuld indiensjabloon, projectbudget, logisch kader en eventuele bijlagen.

Alle projectvoorstellen worden onder coördinatie van het Vlaamse Departement Omgeving in september/oktober 2022 geëvalueerd door een onafhankelijke jury.

De goedgekeurde projecten worden eind december 2022 bekendgemaakt en kunnen starten in januari 2023.

Projectdoelstellingen

Om in aanmerking te komen voor financiële steun in het G-STIC Klimaatactieprogramma, moeten projecten rechtstreeks en expliciet gericht zijn op het ondersteunen van adaptatie- en/of mitigatieacties in ontwikkelingslanden.

Projecten moeten zich toespitsen op gebieden waar klimaatgerelateerde oplossingen naar verwachting een maximale impact zullen hebben, bij voorkeur in één of meerdere van de sectoren biodiversiteit, educatie & onderzoek, energie, landbouw, milieubeleid, transport, water & sanitatie.

De projecttypes die ondersteund worden zijn:

  • Disseminatie- en of capaciteitsopbouw-projecten: Disseminatieprojecten focussen op de verspreiding en/of uitrol van resultaten van onderzoek en/of beleid. Capaciteitsopbouwprojecten focussen op het versterken van kennis, vaardigheden en/of middelen. Projecten kunnen deze disseminatie- en capaciteitsopbouwaspecten ook combineren. De maximale subsidie voor elk individueel project is €250,000 en bedraagt maximaal 85% van de totale projectkost.
  • Demonstratieprojecten: Demonstratieprojecten focussen op de demonstratie en/of opschaling van marktklare innovatieve oplossingen. De maximale subsidie voor elk individueel project is €2,500,000 en bedraagt maximaal 60% van de totale projectkost.

Meer info

Meer informatie over de oproep vind je op www.gstic.org/klimaatactieprogramma of in de brochure in bijlage. 

Bij verdere vragen kan je terecht bij het VITO (cap@gstic.org) of contacteer de Cel Partnerschappen Globale Zuiden (tom.broeks@ugent.be, nancy.terryn@ugent.be).

 

16 juni 2022 15:40