[FWO] Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap | Scientific Research Network

*ENGLISH VERSION BELOW*

Er staat een nieuwe oproep voor Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschappen (WOG) open.

Dit krediet steunt onderzoekers bij de coördinatie van wetenschappelijke onderzoeksgemeenschappen. Dit zijn internationale netwerken van onderzoekers, die de nationale en internationale samenwerking bevorderen.

  • Projectduur: 5 jaar, eventueel verlengbaar 
  • Budget: maximum 12.000 EUR per budgetjaar 
  • Deadline: 2 september 2024 (17h00)
  • Indieningsprocedure: Bezorg het aanvraagformulier aan interprog@fwo.be met vlaams-federaal@ugent.be in cc

Vragen? 

***

FWO launched a call for Scientific Research Networks. 

This grant supports researchers with the coordination of Scientific Research Networks. These are international networks of researchers that encourage national and international cooperation.

  • Project duration: 5 years, renewable
  • Budget: maximum 12.000 EUR per budget year
  • Deadline: 2 September 2024 (17:00)
  • Submission procedure: Send the application form to interprog@fwo.be with vlaams-federaal@ugent.be in cc

Questions? 

 

2 mei 2024 14:02