[Azië][FWO] Mobiliteitsprojecten met Japan | Joint mobility projects with Japan

FWO lanceert een nieuwe oproep voor mobiliteitsprojecten met Japan. De aanvraag staat open voor fundamenteel onderzoek in cultuurwetenschappen, gedrags- en maatschappijwetenschappen en de natuurwetenschappen.

  • Check de ontvankelijkheidscriteria als (co-)promotor. Opmerking: In het kader van deze oproep is er specifieke aandacht voor junior onderzoekers.
  • Projectbudget: Elke partij staat in voor de volledige kosten van haar eigen onderzoekers:

FWO betaalt aan de onderzoekers uit Vlaanderen een forfaitaire verblijfsvergoeding van € 66/dag (of max. € 1.650 per maand) bovenop de verplaatsingskosten naar/vanuit Japan. 

JSPS betaalt aan de onderzoekers uit Japan jaarlijks een totaalbedrag van maximum 2.500.000 JPY (ongeveer € 18.000) om o.a. de reiskosten naar/vanuit en hun verblijf in Vlaanderen te dekken.

  • Deadline: 6 september 2022 (17u00 Belgische tijd) per e-mail naar interprog@fwo.be. Gelieve Vlaams-Federaal@ugent.be hierbij in cc te plaatsen. 

  • Vragen? 

***

The FWO launches a new call for joint mobility projects with Japan. Project proposals for fundamental research are invited in the scientific disciplines of humanities, social sciences and natural sciences.

  • Check the eligibility requirements as (co-)supervisor. Please note: within this call there is special attention to junior researchers
  • Project budget: Each party bears the full costs of its own researchers:

FWO offers researchers from Flanders a daily living allowance of € 66 (or max. €1,650 per month) on top of the travel expenses towards/from Japan. 

JSPS pays the researchers from Japan a total amount of maximum 2,500,000 JPY (about € 18,000) per year to cover e.g. the travel expenses towards/from and the stay within Flanders. 

  • Deadline: 6th of September 2022 (5 pm Belgian time). Please put Vlaams-Federaal@ugent.be in cc when submitting your proposal. 

  • Questions? 

 

4 juli 2022 09:21