Nieuwe oproep: Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek

  • Thema 1: Taalscreening en taalintegratietrajecten in het kleuteronderwijs en in het eerste leerjaar (max. budget 450.000 euro)
  • Thema 2: Communicatie over onderwijs(beleid): praktijken, noden en scenario’s (max. budget 300.000 euro) 
  • Thema 3: Kennisrijk curriculum in het kleuteronderwijs (max. budget 375.000 euro) 
  • Thema 4: Programmatieprocedures in functie van een rationeel opleidingsaanbod in het secundair onderwijs in de Vlaamse onderwijscontext (max. budget 375.000 euro)

 

  • Looptijd: 24 maanden 
  • Deadline: Dien uw projectvoorstel in voor 24 juni 2024 (12:00) via mail aan Katrijn Ballet (Katrijn.Ballet@ond.vlaanderen.be) met ask.secretariaat@ond.vlaanderen.be in cc.
  • Informatiesessie: Op 15 mei 2024 wordt er om 13:00 een online informatiesessie georganiseerd over de procedure en de thema’s. Inschrijven is verplicht en kan via Katrijn.Ballet@ond.vlaanderen.be 

Meer informatie of vragen

7 mei 2024 09:14