[FWO] Oproep SBO gelanceerd: Strategisch Basisonderzoek

SBO-projecten: FWO-Vlaanderen lanceert de oproep voor 2022 met uiterste indiendatum 30 september 2022 (17u).

De nadruk van strategisch basisonderzoek ligt op risicovol, inventief en vernieuwend onderzoek, waarbij het (strategisch belang en de omvang van de lange termijn valorisatieperspectieven in Vlaanderen duidelijk aanwezig zijn. Het SBO-programma heeft 2 finaliteitsdelen: economische of maatschappelijke finaliteit.

 Informatiesessie

Op 23 juni 2022 (9:30-11:30) zal FWO de nieuwe oproep toelichten via een online informatiesessie. Deelnemen kan via deze BlackBoard-link.

  • Inloggen met voor- en familienaam
  • Controleer of de instellingen van je browser correct zijn met deze handleiding 
  • De infosessie zal in het Engels worden gegeven

 Verkennend gesprek

  • Een aanvraag indienen met UGent? Vraag een verkennend gesprek aan via karen.cure@ugent.be.
  • Potentiële indieners kunnen ook een verkennend gesprek aanvragen bij het FWO. Bezorg hen een kort abstract en de belangrijkste vragen (max. 1 A4) op sbo@fwo.be en opgave van een aantal mogelijke data waarop dit gesprek kan plaatsvinden (via video-conference).

 Indienen

Alle aanvragen worden ingediend via het e-loket van FWO. De hoofdpromotor zal het project moeten aanmaken, de administratieve gegevens invullen, de bijlagen opladen en indienen bij zijn onthaalinstelling. De onthaalinstelling dient, na akkoord, finaal in bij FWO. Dit akkoord vervangt de intentieverklaring.

 Vooraanmelding

Ten laatste 15 september 2022 (17u) moet een eerste versie van uw project ingediend worden, via het e-loket. Deze vooraanmelding is verplicht en moet minstens volgende gegevens bevatten:

  • Leden van het projectconsortium
  • Concrete samenvatting van de wetenschappelijke en valorisatie doelstellingen
  • Onderzoekstopic en thematisch SBO-expertpanel
  • Te wraken experten

 De effectieve indiening bij het FWO gebeurt door DOZA tegen ten laatste 30 september 2022 (17u).

 Budget

Sinds de oproep van 2020 werkt het FWO met een nieuw kostenmodel.

Er wordt geen overhead meer gebudgetteerd in de aanvraag. Er is dus geen link meer met het aantal mensmaanden dat gevraagd wordt.

Het maximum aan te vragen bedrag bedraagt 425.000 per projectpartner per jaar.

Het totaal projectbudget ligt rond 1,7 miljoen (exclusief overhead).

Hulp bij budgetopmaak nodig? Neem contact op met de afdeling Onderzoekscoördinatie van de Universiteit Gent, via vlaams-federaal@ugent.be.

 Meer info

Meer info is terug te vinden op de website van FWO

 Contact UGent

7 juni 2022 14:20