[VLAIO] Innovatiemandaten: postdoctoraal onderzoek ism bedrijfsleven

Innovatiemandaten: VLAIO lanceert 2e oproep voor 2022 met uiterste indiendatum dinsdag 6 september 2022 om 12u.

Het doel van de innovatiemandaten is om strategisch basisonderzoek uit te voeren met het oog op een transfer van onderzoeksresultaten naar het bedrijfsleven, hetzij naar een bestaand bedrijf, hetzij naar een nieuw op te richten spin-off bedrijf.

Extra: Frank De Winne mandaten (ruimtevaartsector)

Er worden nog steeds middelen voorzien voor extra mandaten (Frank De Winne mandaten) in het kader van het impulsprogramma Ruimtevaarteconomie, conform de Beslissing Vlaamse Regering van 2 april 2021. Het doel is om jong onderzoekstalent de opportuniteit te geven om een duurzame loopbaan te starten en uit te bouwen in de Vlaamse ruimtevaartindustrie en tegelijk het ruimtevaartonderzoek in Vlaanderen naar een hoger niveau te tillen.

Deze 2 mandaten worden specifiek geoormerkt gericht op innovatieve toepassingen in de ruimtevaartsector.

De 'Frank De Winne postdoc mandaten' zijn innovatiemandaten en passen binnen het impulsprogramma Vlaamse ruimtevaarteconomie. Dit impulsprogramma focust op talent, competitiviteit, internationale samenwerking en het aanwakkeren van brede interesse in ruimtevaart. Dit zijn mandaten ter ondersteuning van de ruimtevaartindustrie met als doel:

  • Uptake van space technologie of applicatie bij het bedrijf
  • Space technologie of kennis transfer van onderzoek naar het bedrijf
Let op! De promotor moet nagaan of de onderzoeksresultaten ook nuttig kunnen zijn voor militaire toepassingen, en of de projectpartners defensietechnologie ontwikkelen. Indien dit het geval is, dan meld je het project aan het Meldpunt Dual Use, dat nagaat of het onderzoeksvoorstel in overeenstemming is met de wetgeving en het UGent-beleid rond dual use onderzoek. Heb je vragen over dual use onderzoek, neem dan contact op met Vincent Eechaudt (MeldpuntDU@ugent.be) of kijk op de UGent-website.

Verkennende gesprekken

Door het VLAIO worden verkennende gesprekken, met VLAIO -adviseurs, georganiseerd op 7 juli 2022 en op 23 augustus 2022, voor de verschillende wetenschapsdomeinen en toepassingssectoren. U dient zich te registreren voor het gesprek via dit formulier.

Naast uw aanvraag voor een gesprek verwacht VLAIO ook een korte samenvatting en uw belangrijkste vragen (max. 1A4). Per bespreking voorzien zij ongeveer 1 uur.

Indienen met UGent?

Voor de opmaak van uw budget en de online indieningsprocedure kan u terecht bij de dienst Onderzoekscoördinatie van de Universiteit Gent. Wij vragen om u ten laatste twee weken op voorhand aan te melden via vlaams-federaal@ugent.be

Contact

VLAIO:

UGent:

 

Aanvragen voor externe projectfinanciering moeten ten laatste 5 werkdagen voor de deadline aangemeld worden.

1 juli 2022 14:34