[Azië][FWO] Mobiliteitsprojecten met Japan | Mobility projects with Japan

*ENGLISH VERSION BELOW*

FWO heeft een nieuwe oproep gelanceerd voor mobiliteitsprojecten met Japan, met als focus:

 • Fundamenteel basisonderzoek in de cultuurwetenschappen, gedrags- en maatschappijwetenschappen en natuurwetenschappen
 • Mobiliteit van junior onderzoekers

Financiering: 

 • FWO betaalt aan de onderzoekers uit Vlaanderen een verblijfsvergoeding van € 66/dag (of max. € 1 650 per maand) bovenop de verplaatsingskosten naar/vanuit Japan
 • JSPS betaalt aan de onderzoekers uit Japan jaarlijks een totaalbedrag van maximum 2.500.000 JPY (ongeveer € 15.000) om de reiskosten naar/vanuit en hun verblijf in Vlaanderen te dekken.

Projectduur: 2 jaar (01/04/2025 – 31/03/2027)

Deadline: 

 • 3 september 2024 - 17:00 (Belgische tijd): Indiening via FWO E-loket, rechtstreeks door de aanvrager

 • Aan Japanse zijde hanteren de universiteiten verschillende interne deadlines

Specifieke aandachtspunten FWO-aanvraag:

 • De Vlaamse promotor-woordvoerder moet voor elke (co-)promotor(-woordvoerder) van zowel het Vlaamse als Japanse onderzoeksteam een CV, gestructureerd volgens het FWO standaardsjabloon, toevoegen aan het aanvraagformulier.
 • Enkel de Vlaamse promotor-woordvoerder moet zijn account op het FWO e-loket updaten. 

Vragen? 

***

The FWO has launched a call for mobility projects with Japan, focusing on: 

 • Fundamental basic research in humanities, social sciences and natural sciences 
 • Mobility of junior researchers 

Funding: 

 • FWO offers researchers from Flanders a daily living allowance of € 66 (or max. €1,650 per month) on top of the travel expenses towards/from Japan
 • JSPS pays the researchers from Japan a total amount of maximum 2,500,000 JPY (about € 15,000) per year to cover the travel expenses towards/from and the stay within Flanders.  

Project duration: 2 years (01/04/2025 – 31/03/2027)

Deadline: 

 • 3 September 2024 at 5pm (Belgian time): Submission via FWO E-portal directly by the applicant

 • At Japanese side, the universities have different internal deadlines

Specific points of attention FWO application:

 • A CV of each involved Flemish and Japanese (co-)supervisor(-spokesperson) that is structured according to the FWO CV template. Please note that only the Flemish supervisor-spokesperson can upload these CVs in the FWO application.
 • Only the Flemish supervisor-spokesperson should have an up-to-date account on the FWO e-portal

Questions?

 

 

11 juni 2024 10:38