[FWO][PRIJS] Excellentieprijzen | Excellence Prizes

*ENGLISH VERSION BELOW*

De prestigieuze FWO Excellentieprijzen bekronen de wetenschappelijke carrière van eminente onderzoekers verbonden aan een Vlaamse universiteit of ontvankelijke onderzoeksinstelling. De Excellentieprijzen worden om de vijf jaar uitgereikt. 

 • 2 prijzen A. De Leeuw-Damry-Bourlart:

1 prijs voor de exacte wetenschappen

1 prijs voor de toegepaste wetenschappen

 • 2 prijzen Ernest-John Solvay:

1 prijs voor de cultuurwetenschappen

1 prijs voor de gedrags- en maatschappijwetenschappen

 • 2 prijzen Joseph Maisin:

1 prijs voor de fundamenteel biomedische wetenschappen

1 prijs voor de klinisch biomedische wetenschappen

 • Elke prijs bedraagt € 100.000.
 • Kandidaten worden voorgedragen door een gevestigd onderzoeker; het is niet mogelijk jezelf kandidaat te stellen.
 • Deadline: 31 oktober 2024 (voordracht via nominatieformulier op het FWO e-loket)

***

The prestigious FWO Excellence Prizes reward the scientific career of prominent researchers affiliated to a Flemish university or eligible research organisation. The Excellence Prizes are awarded every five years. 

 • Two A. De Leeuw-Damry-Bourlart Prizes:

1 prize for exact sciences

1 prize for applied sciences

 • Two Ernest-John Solvay Prizes:

1 prize for humanities

1 prize for social sciences

 • Two Joseph Maisin Prizes:

1 prize for fundamental biomedical sciences

1 prize for clinical biomedical sciences

 • Each prize is worth 100,000 EURO.
 • Candidates have to be nominated by an established researcher; it is not possible to put oneself forward as a candidate.
 • Deadline: 31 October 2024 (Nomination via the FWO e-portal)

11 juni 2024 13:07