Kandidaatstelling voor het onderzoeksprogramma “Cybersecurity Vlaanderen”

Hieronder wordt kort toegelicht hoe nieuwe PI’s zich kandidaat kunnen stellen om deel te nemen aan het strategisch onderzoeksprogramma rond cybersecurity. Dit onderzoeksprogramma verzamelt onderzoeksgroepen en PI’s met een excellente track record op het vlak van onderzoek in cybersecurity.

Het Cybersecurity programma van de Vlaamse Overheid bestaat uit een luik strategisch basisonderzoek, een luik implementatieprojecten en een gedeelte flankerend beleid met o.a. awareness, gerichte communicatie en opleidingen.

Het onderzoeksprogramma startte in september 2019. De krijtlijnen van het onderzoeksprogramma vindt men terug in het programmaboek dat dit najaar geactualiseerd wordt. Het onderzoeksprogramma voorziet de mogelijkheid tot uitbreiding met bijkomende PI's of kleine onderzoeksgroepen vanaf de aanvang van jaar 4 (januari 2023). Voorwaarden zijn dat deze een excellent wetenschappelijk track record hebben in cybersecurity en op een positieve wijze kunnen bijdragen aan het succes van het onderzoekprogramma. Hierbij is het essentieel dat de focus op cybersecurity niet mag verwateren.

Kandidaatstelling gebeurt schriftelijk, voor 23 september 2022, en bevat drie onderdelen:

  • een beschrijving van de track record van de kandidaat PI
  • een beschrijving van de activiteiten en track record van een bestaande onderzoeksgroep (indien meerdere PI’s samen een bestaande onderzoeksgroep vormen)
  • een korte beschrijving van de voorgestelde onderzoeksactiviteiten.

Voor elke van deze elementen wordt een beschrijving van maximaal 2 bladzijden verwacht.

In de periode oktober-december 2022 worden de kandidaten geëvalueerd. In eerste instantie wordt nagegaan of ze voldoen aan de formele voorwaarden om toe te treden.  De wetenschappelijke evaluatie gebeurt op basis van de twee hoofdcriteria: excellentie en relevantie voor het onderzoeks-programma.  Hierbij wordt een centrale rol gespeeld door de strategische adviesraad die bestaat uit internationale wetenschappelijke experten.  In het geval van positieve evaluatie door de strategische adviesraad, wordt dit voorgelegd aan de Stuurgroep van het onderzoeksprogramma en het politieke niveau. Bij goedkeuring van alle partijen is de toetreding tot het onderzoeksprogramma voorzien vanaf 1 januari 2023.

Informeel overleg is mogelijk met de programmadirectie (Wouter Joosen, Bart Preneel) - en de dossierbehandelaar bij de Vlaamse overheid (Paris Van Paesschen - EWI).

Meer info

Contact UGent

14 juli 2022 10:22