[PRIJS] Baillet Latour Biomedical Award

*ENGLISH VERSION BELOW*

In 2025 wordt de Baillet Latour Biomedical Award uitgereikt aan een onafhankelijke onderzoeker om biomedisch onderzoek over cardiovasculaire en pulmonaire systemen uit te voeren en een onderzoeksteam en programma te consolideren. Het onderzoeksproject moet worden uitgevoerd in België en betrekking hebben op fundamenteel, translationeel of klinisch biomedisch onderzoek.

  • Kandidaten moeten in het bezit zijn van een doctoraatsdiploma dat niet meer dan 12 jaar voor de uiterste indiendatum behaald is (mogelijk verlengd in geval van in aanmerking komende loopbaanonderbreking).
  • Aanvragers moeten verbonden zijn aan een Belgische Universiteit, een Belgisch Universitair Ziekenhuis of een ontvankelijke onderzoeksinstelling tot 30 april 2030.

 

  • Prijs ter waarde van € 1.000.000 gespreid over 5 jaar: 

Personeelskosten (exclusief het salaris van de PI),  lopende kosten en uitrusting. Overheadkosten komen niet in aanmerking.

***

In 2025 the Baillet Latour Biomedical Award is awarded to an independent researcher to conduct biomedical research on cardiovascular and pulmonary systems and to consolidate a research team and programme. The research project must be carried out in Belgium and involve basic, translational or clinical biomedical research.

  • Candidates must hold a doctoral degree obtained no more than 12 years before the submission deadline (possibly extended in the event of an eligible career break).
  • Applicants must be affiliated to a Belgian University, a Belgian University Hospital or an eligible research institution until 30 April 2030.

 

  • Prize amounts to € 1,000,000 spread over 5 years: 

Eligible expenses include personnel costs (excluding PI's salary), running costs, and equipment. Overhead costs are not eligible.

 

 

11 juni 2024 13:34