Ook interne resultaten weergeven.
Aantal resultaten: 67


AVG: waar moet ik aan denken wanneer ik gebruik maak van een mailinglijst/verzendlijst in het kader van mijn onderzoek?

Als onderzoeker maak je voor je onderzoek (bv. het versturen van uitnodigingen om deel te nemen aan een survey/interview) of voor je onderzoeksactiviteiten (bv. het versturen van uitnodiging voor een event/conferentie) soms gebruik van mailinglijsten of verzendlijsten. Mailinglijsten of verzendlijsten bestaan uit postadressen of e-mailadressen (zelfs louter professionele emailadressen). Dit …

Lees verder

level: algemeen
tags: GDPR   research data management  

AVG: welke rechten hebben de betrokkenen, hoe respecteer ik deze en welke uitzonderingen kunnen gelden voor onderzoek?

De Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) definieert de personen wiens persoonsgegevens verwerkt worden als de betrokkenen.

Je moet er als onderzoeker rekening mee houden dat de betrokkenen binnen de AVG verschillende rechten kunnen uitoefenen ten opzichte van hun persoonsgegevens.

1. Recht op informatie

Je …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: waarom is het belangrijk om mij te houden aan deze wetgeving?

Bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkenen

Als je persoonsgegevens verwerkt is het jouw taak om de rechten en vrijheden van de betrokkenen te beschermen zoals voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).

Hiervoor moet je de mogelijke risico’s verbonden aan de …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: waar moet ik aan denken als ik (online) surveytools gebruik?

Wanneer je voor het verzamelen van persoonsgegevens gebruik maakt van een (online) surveytool, moet jij er als onderzoeker over waken dat die surveytool én jouw gebruik ervan conform de AVG/GDPR zijn.

Sinds 1/01/2022 heeft de UGent een campus licentie voor Qualtrics. Andere surveytools worden niet meer ondersteund door DICT. …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: wat moet ik doen bij een verdere/secundaire verwerking van persoonsgegevens?

Primaire vs. secundaire verwerking

Bij verdere of secundaire verwerking van persoonsgegevens worden, in een onderzoeksproject, de persoonsgegevens niet rechtstreeks door jou bij de betrokkenen verzameld.

Wanneer je binnen je onderzoek wel zelf de persoonsgegevens rechtstreeks van de betrokkenen verzamelt met een specifieke doelstelling voor ogen, gaat het om een primaire …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: hoe zorg ik ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig gebeurt?

De verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig als die voldoet aan een van de voorwaarden of rechtsgronden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).

Het is heel belangrijk om aan de start van je onderzoek de toepasselijke rechtsgrond voor de verwerking aan te duiden (in …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: hoe ben ik transparant ten aanzien van de betrokkenen van mijn onderzoek?

Het informeren van de personen wiens persoonsgegevens verwerkt worden (de betrokkenen) is een van de basisprincipes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) (‘transparantie’).

Als onderzoeker is het jouw taak om die informatie te communiceren naar de betrokkenen in duidelijke en eenvoudige …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: hoe lang mag ik onderzoeksdata met persoonsgegevens bewaren?

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) mag je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor je de gegevens verwerkt (zie principe ‘opslagbeperking’).

Het RDM-beleidskader van de UGent vereist dat je onderzoeksdata bewaart tot minimum 5 jaar …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: waaraan moet ik denken bij het design van mijn onderzoek?

Privacy by design

In de ontwerpfase van je onderzoek denk je doorgaans na over de inhoudelijke en methodologische aspecten ervan.

Met het oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) is het belangrijk om in de ontwerpfase ook de verzameling en de verwerking van persoonsgegevens …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: waar moet ik aan denken vooraleer ik bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerk?

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens (gevoelige persoonsgegevens)

Sommige persoonsgegevens vallen onder de zogenaamde “bijzondere categorieën” van persoonsgegevens: dit zijn persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over gezondheid of iemands seksueel gedrag of gerichtheid …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

Oxford Reference Online. Premium Collection

De Oxford Reference Online. Premium Collection databank bevat 2 miljoen lemma's uit naslagwerken zoals de Oxford University Press’s Dictionaries, Companions en Encyclopedias uit 25 verschillende onderwerpsgebieden. Je kan er tijdslijnen in terugvinden, citaten, een Engels beeldwoordenboek en vertalende woordenboeken zoals Iers-Engels en Welsh-Engels.

Je kan in het zoekvenster (een) zoekterm(en) …

Lees verder

level: algemeen
tags: databank   FLW  

AVG: hoe registreer ik mijn verwerkingen van persoonsgegevens?

Waarom verwerkingsactiviteiten registreren?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, beter bekend als General Data Protection Regulation of GDPR) vereist dat je alle verwerkingen van persoonsgegevens aan UGent en UZ Gent gedocumenteert en registreert in een ‘register van verwerkingsactiviteiten’, het AVG-Register.

Die interne registratie vervangt de vroegere ‘aangifteplicht’ bij de …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: welke informatie moet ik opnemen in een informed consent formulier wanneer de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming van de betrokkenen?

Om rechtmatig te zijn, moet de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd zijn op een van de rechtsgronden voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).

Indien de verwerking van persoonsgegevens binnen jouw onderzoeksproject gebaseerd is op toestemming van de betrokkenen als rechtsgrond, moet deze toestemming …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Wanneer je voor je onderzoek persoonsgegevens verwerkt, moet je rekening houden met de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).

De AVG: nieuwe Europese privacywetgeving

De AVG is van kracht sinds 25 mei 2018 en zorgt voor een modernisering van de wetgeving rond …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

Boek: hoe reserveren?

Is het boek dat je wil lenen al door iemand anders geleend, dan kan je dit reserveren (NB: niet bij de Faculteit Recht en Criminologie).

 • Ga naar de catalogus
 • Zoek het boek
 • Klik op de knop Dienstverlening
 • Klik op de blauwe knop Reserveer (deze knop vind je onder Plaats)
 • Na Aanmelden, …
Lees verder

level: algemeen
tags: bibliotheek  

AVG: wat zijn persoonsgegevens?

De Europese wet die bekend staat als de Algemene Verorderning Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op het gebruiken van persoonsgegevens. Het is daarom van groot belang om te weten wanneer er al dan niet sprake is van 'persoonsgegevens' in de zin van deze wet.

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

EndNote: how can I update or edit references?

To mannually edit a reference, simply select the reference and edit in the right-hand column.

In EndNote, you can also update references in bulk.

 • Select the references you want to update.
 • Right-click on the references and click "Find Reference Updates" OR click "References" > "Find Refence Updates"

 

  Lees verder

level: detail
tags: EndNote  

EndNote: how can you add PDFs?

Add PDFs atuomatically

 • Open Athena and then EndNote 20.
 • Select the references to which you want to add a PDF.
 • Click "References" > "Find full text" > "Find full text".
 • EndNote will now look for PDFs Ghent University has electronic access to and add them.

 

Add PDFs manually
 • Open …
Lees verder

level: detail
tags: article   EndNote  

EndNote: hoe maak je een nieuwe bibliotheek?

1. Open EndNote via Athena

Athena nog niet op je laptop?

Installeer dan eerst een Citrix client programma op je toestel.
Zie ook: http://helpdesk.ugent.be/athena/ica.php

2. Klik in EndNote op "File" - New

3. Sla op onder je H-schijf op de server, best in een eigen mapje

Een .enl bestand en …

Lees verder

level: detail
tags: EndNote   refereren  

EndNote: hoe kan je je library delen via EndNote Online?

Een library delen kan via het synchroniseren van je EndNote desktop versie met je EndNote Online.    Synchroniseren Alvorens te beginnen met het opzetten van de Sync via Edit > Preferences > Sync moet er een goede backup van de library gemaakt zijn! Sommige gebruikers hebben al een account aangemaakt … Lees verder

level: detail
tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   refereren  

EndNote: hoe maak je een Group?

Je kan je citaten in EndNote groeperen. Er zijn drie mogelijkheiden:

 • Group: waar je handmatig citaten toevoegt
 • Smart Group: waar je automatisch citaten toevoegt
 • Group Set: waar je (Smart) Groups in clustert

 

Group

Als je een Group wil maken waar je zelf citaten aan kan toevoegen, volg dan deze …

Lees verder

level: detail
tags: academisch schrijven   EndNote   refereren  

EndNote: how can you import references?

You can import references into EndNote from many different databases. In the clips below, we explain how to import references from the four most commonly used ones: the library's catalogue, Web of Science, Scopus, and Google Scholar.

 

Web of Science

 

Scopus

 

Google Scholar   Lees verder

level: detail
tags: academic writing   database   EndNote   search engines  

EndNote: how can you cite while you write?

Advantages of citing while you write

 • You don't forget to cite sources.
 • You put the footnotes in the right places.
 • You save time looking for the right source after writing your article.
 • You can automatically update references.
 • You can adjust reference styles easily.

 

Insert a footnote
 • Open Athena.
 • Open …
Lees verder

level: detail
tags: academic writing   EndNote   refer  

EndNote: how can I add and delete references?

Once you have uploaded all your references into your EndNote library, you can delete duplicate references and add references manually. You can also edit them manually or automatically.

 

Add references

Read this tip to learn about importing references from databases.

Add a reference manually:

 • Open Athena and EndNote.
 • Click …
Lees verder

level: detail
tags: academic writing   article   EndNote   refer  

EndNote: wat is een Traveling Library en waarvoor gebruik je dit?

Een Traveling Library is een aparte bibliotheek waarin enkel die referenties uit één bepaalde tekst voorkomen. Dat zijn doorgaans heel kleine bibliotheken, die als dusdanig heel gemakkelijk met het manuscript mee verstuurd kunnen worden naar een uitgever, tijdschrift, editor, of andere. Een Traveling Library kan je aanmaken vanuit Word.   Anderzijds … Lees verder

level: detail
tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   refereren  

EndNote: wat is een Compressed Library en waarvoor gebruik je dit?

Een Compressed Library is een gecomprimeerde library die zowel je .enl-bestand als geassocieerde .data-folder in 1 bestand bevat. Dat bestand heeft een .enlx- extensie. Een goed advies is om regelmatig een Compressed Library te maken en op een veilige plaats te bewaren (bij wijze van back-up van je library).   … Lees verder

level: detail
tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   refereren  

EndNote: hoe kan je referenties importeren vanuit The Cochrane Library?

Stap 1: Selecteer de referenties die je wilt exporteren > Export selected citation(s) Stap 2: Selecteer het formaat Plain Text > vink Include Abstract aan > Download en sla op.   Opmerking: niet opslaan als RIS-bestand   Stap 3: Ga naar EndNote en klik op de Import-knop.     Stap … Lees verder

level: detail
tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   FFW   FGE   refereren  

EndNote: hoe kan je informatie toevoegen aan een set van referenties?

Bijvoorbeeld: keyword X toevoegen aan een set van referenties of de naam van de databank toevoegen waaruit de referenties gehaald werden?   Via het menu Library > Change/Move/Copy Fields > Selecteer het veld dat je wilt bewerken en vul aan. Je kan hiervoor de velden 'Custom' gebruiken.   Lees verder

level: detail
tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   refereren  

EndNote: wat is het verschil tussen tijdelijke en permanente groepen en welke implicaties heeft dit?

Na een actie, bijv. referenties importeren, een online search, referenties invoegen in een Worddocument, enz., wordt een tijdelijke groep aangemaakt. Je kan de referenties van respectievelijk je (laatste!) import, je (laatste!) online search en je referentielijst in je Worddocument bekijken in een tijdelijke groep. Na afsluiten van je EndNote library/software … Lees verder

level: detail
tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   refereren