ISBN: wat is dit en hoe vraag ik er een aan?

ISBN staat voor Internationaal Standaard Boek Nummer. Het is een unieke, wereldwijd gebruikte standaard voor de identificatie van boeken. Het doel van het ISBN is om elke titel die een uitgever publiceert snel en eenvoudig terug te vinden in databanken.
Een ISBN is wettelijk niet verplicht, maar wordt aangeraden indien je je publicatie via het commercieel circuit wil verdelen.

Een ISBN aanvragen kan online via boekenbank.be.

Op bepaalde faculteiten, zoals de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, kan er via de faculteitsbibliotheek een ISBN aangevraagd worden voor het doctoraatproefschrift. Deze dienstverlening geldt enkel voor de doctoraatstudenten van de faculteit zelf.

Indien het doctoraatproefschrift confidentiële informatie bevat, dient er geen ISBN aangevraagd te worden.

Bronvermelding

https://meta4books.be/isbn

Meer tips

Translated tip


Laatst aangepast 5 februari 2020 14:14