Classificatie A1 / P1: definitie en onderscheid

Definitie A1

Een publicatie wordt beschouwd als een A1 publicatie indien deze werd opgenomen in één van de volgende ISI Web of Science indexen:  'Science Citation Index', 'Social Science Citation Index' of 'Arts and Humanities Citation Index', beperkt tot publicaties van het type: article, review, letter, note, proceedings paper.

Als een publicatie is opgenomen in Web of Science, vind je zowel het document type als de index op de detailpagina.

Definitie P1

Proceedings opgenomen in één van de ISI Web of Science indexen 'Conference Proceedings Citation Index - Science' of 'Conference Proceedings Citation Index - Social Science and Humanities'. Beperkt tot publicaties van het type: article, review, letter, note, proceedings paper, met uitzondering van publicaties die (A1) zijn.

Als een publicatie is opgenomen in Web of Science, vind je zowel het document type als de index op de detailpagina.

Onderscheid A1 / P1

Er is een overlap tussen de classificatie A1 en P1. A1 heeft voorrang op P1. Als een proceedings paper zowel in de Science Citations Index voorkomt als in de Conference Proceedings Citation Index - Science, dan heeft de eerste voorrang en is het dus een A1. Komt de proceedings paper enkel in de tweede voor, dan is het een P1.

Dit beeld geeft weer hoe je dit ziet:

A1-P1 onderscheid

 Als een publicatie is opgenomen in Web of Science, vind je zowel het document type als de index op de detailpagina.

Is deze publicatie een mogelijke A1-publicatie?

Je kan op meerdere manieren te weten komen of een artikel een A1-publicatie is of niet.

1. Science, Technology & Medicine (STM): Zoek het tijdschrift in Journal Citation Reports.

  • Open een browser via Athena.
  • Ga naar de bibliotheekcatlaogus lib.ugent.be > Databanken > Web of Science
  • Klik links bovenaan op JOURNAL CITATION REPORTS: 

  • Zoek het tijdschrift in de zoekbalk. Typ traag genoeg zodat de website je kan volgen. 

  • Als het tijdschrift in deze lijst verschijnt, is het een A1-tijdschrift. Als het niet in deze lijst verschijnt, is het geen A1-tijdschrift. Publicaties van het type article, review, letter, note, proceedings paper in dit tijdschrift, zijn A1.

2. Voor alle disciplines: zoek het tijdschrift in de tijdschriftenlijst van Web of Science.

Ga naar Web of Science en selecteer "Publication name" in de zoekbox. Kies "select from index"

Zoek de titel op. ALs je de titel niet vindt, dan is het tijdschrift niet opgenomen in Web of Science. Indien wel, klik op "add" en "Transfer your selected title(s) below to the Publication Name field on the search page." om de tijdschriftnaam op te nemen in je zoekopdracht. Vergeet daarbij niet te beperken tot de A1-indexen.

Klik vervolgens Search en bekijk de resultatenlijst of er recente publicaties te vinden zijn. Als er enkel oude publicaties te vinden zijn, bv. meer dan 3 jaar oud, dan is het tijdschrift vermoedelijk niet meer opgenomen in Web of Science.

Meer tips

Translated tip


Laatst aangepast 2 december 2019 17:38