Google Books: inhoud

Google Books bevat zowel fictie, non-fictie als wetenschappelijke boeken. Google vormde de collectie door enerzijds contracten af te sluiten met uitgevers (recente en oudere werken: Partner Program) en anderzijds door collecties in te scannen van bibliotheken wereldwijd (voornamelijk oudere werken: Library Project).

Ook de collectie van de Universiteitsbibliotheek Gent is deels ingescand door Google. Enkel gedrukte werken waarop geen rechten meer rusten, dus ouder dan 140 jaar of werken waarvan we konden aantonen dat de auteur minstens 70 jaar geleden is gestorven, kwamen in aanmerking.

De databank is beschikbaar via de UGent Catalogus, bij Collecties (onderaan links).

De kenmerken van Google Books

  • De toegang is open. Iedereen kan zoeken in Google Books.
  • Je kan recente en oude boeken steeds van kaft tot kaft doorzoeken.
  • De toegang tot tekst kan beperkt zijn. Als de rechthebbenden geen toestemming hebben gegeven de tekst volledig te tonen, dan zie je enkel een paar pagina's, een fragment of niets. Meer uitleg vind je bij About op Google Books.
  • Het is handig om citaten op te zoeken.
  • Het zoeken op hoofdstuk is mogelijk.
  • Zowel origineel digitale boeken als gedigitaliseerde boeken uit bibliotheken (inclusief boeken uit UGent) zijn beschikbaar.

Waar is het origineel?

Je ziet steeds waar een boek vandaan komt. Klik links op "About this book"

Google Books About

Dan zie je onderaan waar het origineel vandaan komt.

Google Books Bibliographic Information

Meer informatie

Op de webpagina Google books project en in de Google gids kan je hier meer over lezen.

Meer tips


Laatst aangepast 6 augustus 2020 15:24