EndNote: hoe kan je velden personaliseren?

Stap 1: Klik op Edit > Preferences > Reference Types > Modify Reference Types
 
Voeg nieuwe velden toe bij de Custom (1,2, etc.) velden (zie afbeelding). Neem bij voorkeur een veld dat nog niet automatisch wordt ingevuld door EndNote bij een bepaalde Reference Type (bijv. Custom 3 in geval van een Journal Article)

 
Stap 2: Om de gepersonaliseerde velden zichtbaar te maken. Klik op Edit > Preferences > Display Fields
 
 
 
 
 
 

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 3 augustus 2022 08:41