EndNote: hoe kan je velden personaliseren?

Stap 1: Klik op Edit > Preferences > Reference Types > Modify Reference Types
Voeg nieuwe velden toe bij de Custom (1,2, etc.) velden (zie afbeelding). Neem bij voorkeur een veld dat nog niet automatisch wordt ingevuld door EndNote bij een bepaalde Reference Type (bijv. Custom 3 in geval van een Journal Article)

Stap 2: Om de gepersonaliseerde velden zichtbaar te maken. Klik op Edit > Preferences > Display Fields

Meer tips

Translated tip


Laatst aangepast 6 augustus 2019 16:05