VIDEO Boek: leentermijn verlengen

Voor ontleningen van boeken uit de UGent bibliotheken is de normale leentermijn voor studenten 4 weken en voor personeel 8 weken. Afwijkingen zijn evenwel mogelijk per faculteit; zie reglement.

Je kan een ontlening maximaal driemaal zelf verlengen via het persoonlijk dashboard in de catalogus. Verlengen kan tot 15 dagen na de inleverdatum en als het boek niet ondertussen door iemand anders is aangevraagd.

Boeken die geleend zijn uit een bibliotheek buiten UGent (IBL of Interbibliothecair Leenverkeer), hebben over het algemeen een leentermijn van drie weken. Dit is afhankelijk van de leenbepalingen van de leverende bibliotheek. Een boek aangevraagd via IBL kan maximaal 1 keer verlengd worden, mits toestemming van de leverende bibliotheek. Neem hiervoor contact op met docu@mail.lib.ugent.be.

Mediamosa Mediafile

Meer informatie op Ontleningen verlengen

Meer tips


Laatst aangepast 18 juni 2020 10:51