BNTL: Bibliografie Nederlandse Taal en Literatuurwetenschap

BNTL is een bibliografische databank met beschrijvingen van boeken en tijdschriftartikelen op het gebied van de Nederlandse en Friese taal- en letterkunde. Zowel Nederlandse, Vlaamse als buitenlandse publicaties zijn erin opgenomen.

Om toegang te hebben tot de databank surf je naar Picarta, en gebruik je de volgende logingegevens: (naam/nummer: 9539, paswoord: rozier).

Eens je ingelogd bent, kun je een zoekopdracht ingeven. Je kan zowel eenvoudig zoeken als geavanceerd.  Je krijgt je resultaten in een shortlist, waar je door een resultaat aan te klikken de titelgegevens krijgt (en evt. een knop om in Google op te zoeken). Onder het tabblad Beschikbaar bij vind je de locaties waar het in Nederland beschikbaar is.

 

Zoekoperatoren

Via geavanceerd zoeken kan je ingeven in welk veld de zoekwoorden moeten voorkomen (bv auteur, titel,...) en combineren via:

 • EN, AND, &
 • OF, OR |
 • NIET, NOT, -

Er wordt geen rekening gehouden met hoofdletters.

 • ?,* staan voor 0, 1 of meerdere tekens binnen een woord bv use* geeft use, user, user-friendly
 •  ? , * staan voor 0, 1 of meerdere woorden binnen een zin van links naar rechts bv use ? drugs geeft use of drugs, maar ook use of different types of drugs
 • # staat voor 0 of 1 karakter bv use# geeft use, used, maar niet useful of user-friendly
 •  # staat voor 0 of 1 woord binnen een zin van links naar rechts bv use # drugs geeft use of drugs, maar niet use of different types of drugs
 • ! staat voor 1 karakter bv use! geeft used, maar niet use of users
 •  ! staat voor 1 woord binnen een zin van links naar rechts bv use ! drugs geeft use of drugs, maar niet use of different types of drugs
 • aanhalingstekens "" houden een zoekstring samen
 • % om te zoeken in willekeurige volgorde, bv john % kennedy geeft John Kennedy en Kennedy, John
 • NEAR (~) zorgt dat er niet meer dan 3 woorden tussen je beide zoektermen staan, in willekeurige volgorde
 • Via de /n operator kan je aangeven hoeveel hoeveel variabelen toegestaan worden op je zoekterm. Bv rachmaninov/2 vindt rachmaninov, rachmaninoff and rachmaninow. Je eerste 3 tekens moeten wel correct zijn, dus ragmaninov wordt niet gevonden
 • de tekens &, |, ~, (), / kan je enkel in je zoekterm gebruiken door er een backslash \ voor te plaatsen. B.v. ups \& downs

Export

Geen exportmogelijkheden


Toegang

Deze databank is volledig toegankelijk binnen het UGent-netwerk.


Alerts & bewaren van zoekopdrachten

Geen alerts mogelijk.

Zoekopdrachten worden tijdens je sessie opgeslagen.

Je kan een archief aanmaken, maar deze is voor iedereen binnen UGent zichtbaar/aanpasbaar.

Je kan een RSS-feed gebruiken om de laatste aanvullingen van een bepaald tijdschrift te bekijken.

Meer tips


Laatst aangepast 23 maart 2020 14:01