Biblio: wat is de Academische Bibliografie?

Wat is Biblio?

Biblio is zowel de Academische bibliografie als het institutioneel archief van UGent:

  • Academische bibliografie: overzicht van publicaties door UGent onderzoekers.
  • Institutioneel archief ('institutional repository' 'open archive'): online databank van de full texts van UGent publicaties.
  • Biblio integreert beide.

Waarom moet ik mijn publicaties in Biblio invoeren?

  • Google haalt jouw publicatielijst uit Biblio.
  • De academische bibliografie verhoogt de visibiliteit van de UGent en haar onderzoekers.
  • De UGent wil zowel huidige als toekomstige generaties studenten en onderzoekers toegang geven tot de volledige UGent-onderzoeksoutput. Daarbij streeft ze ernaar de publicaties zoveel mogelijk toegankelijk te maken via het deponeringsmandaat.
  • Publicaties maken deel uit van verschillende verdeelsleutels, oa. voor de verdeling van financiële middelen.

Wie zijn we?

De Universiteitsbibliotheek beheert Biblio. Het biblio-team bestaat uit een coördinator, 2 reviewers die de ingevoerde gegevens bibliografisch controleren, en een ontwikkelteam dat continu de gebruiksvriendelijkheid probeert te verhogen. Hun contactgegevens vind je hier.

Is de publicatielijst die ik vind op het internet actueel?

Zodra een record is ingevoerd (klik op "submit") staat dit record publiek onder classificatie “U” (unclassified). Het record heeft een review doorlopen zodra een classificatie aan het record werd toegekend.  De bibliografische review van een record kan enkele dagen tot enkele weken duren, afhankelijk van de hoeveelheid records die worden ingevoerd.

 

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 28 februari 2022 09:15