DBNL: Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. Ze bevat literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie zoals biografieën en audiovisueel materiaal en wordt maandelijks geüpdatet.

Zoeken

Bij het ingeven van een zoekopdracht wordt steeds op ALLE zoektermen gezocht. De opgenomen literatuur (vooral werken die out of commerce zijn) is doorzoekbaar op woordniveau.

Links kan je verfijnen op eigenschappen van auteurs en/of eigenschappen van teksten, bv. reeks van jaren, (combinaties van) hoofdgenre (bv. ‘proza’ of ‘drama’) en subgenre (bv. ‘roman’ of ‘klucht’).

Bij het zoeken op auteurs kan je links verfijnen naar

 • biografieën
 • werken/uitgaven
 • primaire teksten elders
 • secundaire literatuur

Binnen de databank heb je ook een calendarium (waar je teksten kan terugvinden op basis van een datum), een atlas (waarmee je via een locatie een search kan uitvoeren), een Ngram viewer (om de frequentie van termen weer te geven) en een algemeen letterkundig lexicon.

Zoekoperatoren

 • * is 0 of meer tekens
 • "" houden woorden/zinsdelen exact samen
 • er wordt geen rekening gehouden met diakrieten

Export

Bij verschillende werken is het mogelijk de pdf, het ebook of de scans te downloaden.

Het is steeds mogelijk je zoekresultaten op te slaan/af te drukken via het Print menu.

Export van de bibliografische gegevens is echter niet mogelijk.


Toegang

Deze databank is vrij toegankelijk.


Alerts & bewaren van zoekopdrachten

Geen alerts mogelijk.

Zoekopdrachten worden niet opgeslagen.

Extra informatie

 • Om het volledige oeuvre van auteurs t doorzoeken die werkzaam zij op de grens van twee perioden, bijvoorbeeld Willem Bilderdijk, zoek dan op periode ‘achttiende eeuw’ en de achttiende-eeuwse auteur Bilderdijk en dan wordt ook dat deel van zijn oeuvre doorzocht dat in de negentiende eeuw is verschenen.
 • Een .xml-bestand kan je niet downloaden, maar kan je wél opvragen.
 • Opgelet: biografieën en werken zijn niet altijd up-to-date!
 • Er is een gedeeltelijke overlap met Nederlab.

Meer tips

Translated tip


Laatst aangepast 29 augustus 2019 15:58