GISMO: wat is het?

GISMO is het onderzoeksinformatiesysteem van de Universiteit Gent (voluit: 'Geïntegreerd InformatieSysteeM voor Onderzoek'). Het systeem ondersteunt twee doelstellingen: (1) databank van alle onderzoeksgerelateerde informatie (onderzoekers met hun loopbaan en expertise, projecten, publicaties en andere output, activiteiten, infrastructuur etc.) en (2) ondersteuning voor onderzoeksgerelateerde workflows (aanvraag en management van projecten, registratie en beheer van onderzoeksoutput en -activiteiten, rapporten, aanmaak cv etc.).

Het aanbod van functionaliteiten gebeurt via een groeipad en in wisselwerking met de overheid (Departement EWI - FRIS-portaal) en de onderzoeksgemeenschap (die bepalen welke functionaliteiten prioritair zijn). Toepassingsbeheerder is de directie Onderzoeksaangelegenheden.

Alle actieve UGent-onderzoekers hebben toegang tot GISMO via https://gismo.ugent.be

Tip: gebruik een andere browser dan Internet Explorer

Vragen via gismo@ugent.be.

Meer tips

Vertaalde tips


tags:

Laatst aangepast 28 maart 2024 13:09