GISMO: wat is het?

GISMO is het onderzoeksinformatiesysteem van de Universiteit Gent (voluit: 'Geïntegrereerd InformatieSysteeM voor Onderzoek'). Het systeem ondersteunt twee doelstellingen: (1) databank van alle onderzoeksgerelateerde informatie (onderzoekers met hun loopbaan en expertise, projecten, publicaties en andere output, activiteiten, apparatuur etc.) en (2) ondersteuning voor onderzoeksgerelateerde workflows (aanvraag en management van projecten, registratie en beheer van onderzoeksoutput en -activiteiten, rapporten etc.).

https://www.ugent.be/intranet/nl/op-het-werk/onderzoek-onderwijs/onderzoek/administratie/gismo.htm

Het aanbod van functionaliteiten gebeurt via een groeipad en in wisselwerking met de overheid (Departement EWI - FRIS-portaal) en de onderzoeksgemeenschap (die bepalen welke functionaliteiten prioritair zijn). Toepassingsbeheerder is de directie Onderzoeksaangelegenheden.

Alle actieve UGent-onderzoekers hebben toegang tot GISMO via https://research.ugent.be

Tip: gebruik een andere browser dan Internet Explorer

Vragen via gismo@ugent.be.

Meer tips

Translated tip


Laatst aangepast 4 augustus 2020 09:57