Academisch schrijven: hoe doe je dat?

Het studentenportaal behandelt dit onderwerp uitgebreid. Bekijk voor meer informatie:

 1. de webpagina Schrijf een paper, bachelor- of masterproef 

2. de webpagina Schrijf academisch

3. de stappen op de webpagina Inleiding - opbouw (aanloop en afbakening van het onderwerp; probleemstelling en onderzoeksvraag; theoretisch kader; strategie)

4. de Taalonthaal-schrijfwijzer

 

Schrijven in het Engels?

zie How to write a paper.

En bekijk de gedetailleerde gids voor schrijfvaardigheid die de faculteit Letteren & Wijsbegeerte heeft opgesteld. De site is bedoeld om zoveel mogelijk hiaten te overbruggen en je te helpen om elke schrijfopdracht tot een goed einde te brengen.

 

 

Meer tips

Translated tip


Laatst aangepast 8 september 2020 11:09