EndNote: dubbele referenties verwijderen

Dubbele referenties kun je in één klik allemaal laten verwijderen of één per één manueel.

  1. Manueel
  • Ga naar het menu References > Find Duplicates
  • Om de juiste van beide referenties te bewaren, klik je op Keep This Record. Met de knop Skip kan je beide versies behouden.


 

 
 

2. Allemaal tegelijk

  • Ga naar References > Find Duplicates > klik op Cancel.
  • De tijdelijke groep Duplicate References verschijnt dan in de linker kolom.
  • Ga terug naar de groep waarin je de duplicaten hebt laten opsporen. Daar zie je alle dubbele referenties gemarkeerd in het groen.
  • Klik met de rechtermuisknop op één van de gemarkeerde referenties > kies Move References to Trash


 

 
 

Opmerking:

Zowel bij het manueel als in één klik verwijderen van alle duplicaten, kunnen er fouten gebeuren.

  • Vals positieve resultaten: referenties worden onterecht als dubbel aangeduid (bijv. conference abstract met zelfde titel als artikel, commentaren, correcties).
  • Vals negatieve resultaten: referenties worden niet als duplicaten gevonden, maar zijn het toch (bijv. klein verschil in schrijfwijze titel of auteursnaam).

Oplossing:

Verwijder een aantal velden waarop de vergelijking tussen mogelijk dubbele records is gebaseerd.

Ga naar Edit > Preferences > Duplicates > vink uit Author en Reference Type als vereiste velden.

Je kan deze velden dan wel manueel nakijken per record, door ze zichtbaar te maken via Edit > Preferences > Display Fields (Author en Reference Type aanvinken)

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 13 november 2023 10:32