APA: referentielijst opstellen

Wanneer je in de tekst refereert naar een bron, zet je die achteraan je werk in een referentielijst of literatuurlijst. Die lijst bevat enkel bronnen die je voor je publicatie hebt gebruikt. Achtergrondliteratuur hoort er dus niet thuis.

Zo'n referentielijst opstellen is veel werk; probeer dus bronnen zo goed mogelijk bij te houden tijdens je onderzoek zodat je achteraf niet meer hoeft uit te zoeken welke bron bij welk stuk tekst hoort. Als je de referentiesoftware EndNote gebruikt, kan je de lijst automatisch updaten. Je kan ook manueel een (alfabetisch gerangschikte) lijst bijhouden.

Hieronder vind je concrete voorbeelden hoe je dat kan doen volgens de APA 7 stijl:

 • (E-)boek met één of meerdere auteurs
 • (E-)boek met één of meerdere redacteurs
 • Auteur die een bijdrage leverde
 • Artikel uit een (e-)tijdschrift

 

(E-)boek met één of meerdere auteurs

Het woord 'boek' heeft hier een brede betekenis. Het kan verwijzen naar het klassieke (papieren) boek, maar ook naar een syllabus, rapport, brochure, ... Dat moet je tussen vierkante haken aangeven na de titel.

 • achternaam
 • komma (,)
 • initialen van de voornaam of van de voornamen (met spatie, zonder academische titels als "prof.")
 • punt (.)

[Als het boek meerdere auteurs heeft: volg hetzelfde stramien en zet een ampersand (&) voor de laatste auteur]

 • publicatiejaar in ronde haken, gevolgd door een punt (.)
 • titel : ondertitel in cursief
 • editie-informatie tussen ronde haakjes
 • punt (.)
 • in vierkante haken de vorm van publicatie in geval van een syllabus, masterproef, etc, gevolgd door een punt (.)
 • uitgeverij
 • punt (.)

[Als het een e-boek is: voeg de volgende informatie toe]

 • DOI of stabiele URL

Voorbeelden

Dietz, C. & Kiefer, A. (2017). Veldgids vleermuizen van Europa : kennen, determineren, beschermen. KNNV.

De Moel, P. J., Van Dijk, J. C. & Verberk, J. Q. J. C. (2006). Drinking water : principles and practices. World Scientific.

Jordanova, N. (2017). Soil magnetism : applications in pedology, environmental science and agriculture. Academic press. https://www.sciencedirect.com/book/9780128092392/soil-magnetism#book-description

Keizer, G. J. (2015). Mycological tree assessment : geen bomen zonder zwammen. Inverde.

Laidler, K. & Laidler, L. (1992). Pandas : giants of the bamboo forest. BBC.

Rousseau, R., Egghe, L. & Guns, R. (2018). Becoming metric-wise : a bibliometric guide for researchers. Chandos Publishing. https://www.sciencedirect.com/book/9780081024744/becoming-metric-wise

Turton, R., Bailie, R. C., Whiting, W. B., Shaeiwtiz, J. A. & Bhattacharyya, D. (2013). Analysis, synthesis, and design of chemical processes (4th ed.). Pearson education.

 

(E-)boek met één of meerdere redacteurs

 • achternaam
 • komma (,)
 • initialen van de voornaam of van de voornamen (met spatie, zonder academische titels als "prof.")
 • punt (.)

[Als het boek meerdere redacteurs heeft: volg hetzelfde stramien en zet een ampersand (&) voor de laatste redacteur.]

 • (Red.). of (Reds.).
 • publicatiejaar in ronde haken, gevolgd door een punt (.)
 • titel : ondertitel in cursief
 • editie-informatie tussen ronde haakjes
 • punt (.)
 • uitgeverij
 • punt (.)

[Als het een e-boek is: voeg de volgende informatie toe]

 • DOI of stabiele URL

Voorbeelden

Damodaran, S., Fennema, O. R. & Parkin, K. (Reds.). (2017). Fennema's food chemistry (5th ed.). CRC Press/Taylor & Francis. https://ebookcentral.proquest.com/lib/unigent-ebooks/detail.action?docID=5144959

Deeming, D. C. (Red.). (1999). The ostrich biology, production and health. CABI publishing.

 

Auteur die een bijdrage leverde

Als je een artikel of hoofdstuk uit een boek met een andere redacteur gebruikt, zet je dat zo in je referentielijst:

 • achternaam van de auteur
 • komma (,)
 • initialen van de voornaam of van de voornamen (met spatie, zonder academische titels als "Prof.")
 • punt (.)

[Als het artikel meerdere auteurs heeft: volg hetzelfde stramien en zet een ampersand (&) voor de laatste auteur]

 • publicatiejaar in ronde haken, gevolgd door een punt (.)
 • titel van het artikel
 • punt (.)
 • In
 • initialen van de voornaam of voornamen van de redacteur (met spatie, zonder academische titels als "Prof.")
 • achternaam van de redacteur
 • (Red.)
 • komma (,)
 • titel : ondertitel in cursief
 • open ronde haakjes
 • editie-informatie
 • komma (,)
 • pp.
 • paginamelding van het artikel
 • sluit ronde haakjes
 • punt (.)
 • uitgeverij
 • punt (.)

[Als het een e-boek is: voeg de volgende informatie toe]

 • DOI of stabiele URL

Voorbeelden

Petitte, J. N. & Davis, G. (1999). Breeding and genetics. In D. C. Deeming (Red.), The ostrich : biology, production and health (pp. 275-292). CABI publishing.

Verwoerd, D. J., Deeming, D. C., Angel, C. R. & Perelman, B. (1999). Rearing environments around the world. In D. C. Deeming (Red.), The ostrich : biology, production and health (pp. 191-216). CABI publishing.

 

Artikel uit een (e-)tijdschrift

 • achternaam
 • komma (,)
 • initialen van de voornaam of van de voornamen (met spatie, zonder academische titels als "Prof.")
 • punt (.)

[Als het artikel meerdere auteurs heeft: volg hetzelfde stramien en zet een ampersand (&) voor de laatste auteur) ]

 • publicatiejaar in ronde haken, gevolgd door een punt (.)
 • titel van het artikel
 • punt (.)
 • titel van het tijdschrift in cursief
 • komma (,)
 • volumenummer van het tijdschrift in cursief
 • tijdschriftnummer tussen ronde haakjes
 • komma (,)
 • paginamelding van het artikel
 • punt (.)

[Als het een e-boek is: voeg de volgende informatie toe]

 • DOI of stabiele URL

Voorbeelden

Fedunik, L. (2020). Supercrops! New Scientist247(3291), 40-44.

Kolenda, K., Salata, S., Kujawa, K., KuĊ›mierek , N., Smolis, A. & Kadej, M. (2020). Deadly trap or sweet home? The case of discarded containers as novelty microhabitats for ants. Global ecology and conservation, (23). Geraadpleegd op 29 juli 2020 via https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989420303395

Snodgrass, R. E. & Baker, C. F. (1898). Entomological expeditions. Psyche: a journal of entomology8(272), 296. Geraadpleegd op 29 juli 2020 via https://doaj.org/article/000f983ade7e4ad68bb3431b2ae4c4ed

 

Meer informatie

Ben je op zoek naar een gids voor APA 7 met meer uitleg? Dan is dit boek van Pollefliet iets voor jou:

Pollefliet, L. (2022). Scoren met je scriptie. Gent: Owl Press.

 

Bronvermelding

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7de ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

Pollefliet, L. (2022). Scoren met je scriptie. Gent: Owl Press.

 

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 28 maart 2024 11:04