APA: referentielijst opstellen

Wanneer je in de tekst refereert naar een bron, zet je die achteraan je werk in een referentielijst of literatuurlijst. Deze lijst bevat enkel bronnen die je voor je publicatie hebt gebruikt. Achtergrondliteratuur hoort hier dus niet thuis.

Zo'n referentielijst opstellen is veel werk, probeer dus bronnen zo goed mogelijk bij te houden tijdens je onderzoek zodat je achteraf niet meer moet uitzoeken welke bron bij welk stuk tekst hoort. Als je de referentiesoftware EndNote gebruikt, kan je de lijst automatisch updaten. Je kan ook manueel een (alfabetisch gerangschikte) lijst bijhouden.

Hieronder vind je concrete voorbeelden hoe je dat kan doen volgens de APA 7 stijl:

 • (E-)boek met één of meerdere auteurs
 • (E-)boek met één of meerdere redacteuren
 • Auteur die een bijdrage leverde
 • Artikel uit een (e-)tijdschrift
 • Speciale gevallen

 

(E-)boek met één of meerdere auteurs

Het woord 'boek' heeft hier een brede betekenis. Het kan verwijzen naar het klassieke (papieren) boek, maar ook naar een syllabus, rapport, brochure, ... Dit dien je tussen vierkante haken aan te geven na de titel.

 • achternaam
 • komma (,)
 • initialen van de voornaam of van de voornamen (met spatie, zonder academische titels als "Prof.")
 • punt (.)

[Indien het boek meerdere auteurs heeft: volg hetzelfde stramien en zet een ampersand (&) voor de laatste auteur]

 • publicatiejaar in ronde haken, gevolgd door een punt (.)
 • titel : ondertitel in cursief
 • editie-informatie tussen ronde haakjes
 • punt (.)
 • in vierkante haken de vorm van publicatie in geval van een syllabus, masterproef, etc, gevolgd door een punt (.)
 • uitgeverij
 • punt (.)

[Indien het een e-boek is: voeg de volgende informatie toe]

 • DOI of stabiele URL

Voorbeelden

Dietz, C. & Kiefer, A. (2017). Veldgids vleermuizen van Europa : kennen, determineren, beschermen. KNNV.

De Moel, P. J., Van Dijk, J. C. & Verberk, J. Q. J. C. (2006). Drinking water : principles and practices. World Scientific.

Jordanova, N. (2017). Soil magnetism : applications in pedology, environmental science and agriculture. Academic press. <https://www.sciencedirect.com/book/9780128092392/soil-magnetism#book-description>

Keizer, G. J. (2015). Mycological tree assessment : geen bomen zonder zwammen. Inverde.

Laidler, K. & Laidler, L. (1992). Pandas : giants of the bamboo forest. BBC.

Rousseau, R., Egghe, L. & Guns, R. (2018). Becoming metric-wise : a bibliometric guide for researchers. Chandos Publishing. <https://www.sciencedirect.com/book/9780081024744/becoming-metric-wise>

Turton, R., Bailie, R. C., Whiting, W. B., Shaeiwtiz, J. A. & Bhattacharyya, D. (2013). Analysis, synthesis, and design of chemical processes (4th ed.) Pearson education.

 

(E-)boek met één of meerdere redacteuren

 • achternaam
 • komma (,)
 • initialen van de voornaam of van de voornamen (met spatie, zonder academische titels als "Prof.")
 • punt (.)

[Indien het boek meerdere redacteurs heeft: volg hetzelfde stramien en zet een ampersand (&) voor de laatste redacteur) ]

 • (Red.).
 • publicatiejaar in ronde haken, gevolgd door een punt (.)
 • titel : ondertitel in cursief
 • editie-informatie tussen ronde haakjes
 • punt (.)
 • uitgeverij
 • punt (.)

[Indien het een e-boek is: voeg de volgende informatie toe]

 • DOI of stabiele URL

Voorbeelden

Damodaran, S., Fennema, O. R. & Parkin, K. (Red.). (2017). Fennema's food chemistry (5th ed.). CRC Press/Taylor & Francis. <https://ebookcentral.proquest.com/lib/unigent-ebooks/detail.action?docID=5144959>

Deeming, D. C. (Red.). (1999). The ostrich biology, production and health. CABI publishing.

 

Auteur die een bijdrage leverde

Als je een artikel of hoofdstuk uit een boek met een andere redacteur gebruikt, zet je dat zo in je referentielijst:

 • achternaam van de auteur
 • komma (,)
 • initialen van de voornaam of van de voornamen (met spatie, zonder academische titels als "Prof.")
 • punt (.)

[Indien het artikel meerdere auteurs heeft: volg hetzelfde stramien en zet een ampersand (&) voor de laatste auteur) ]

 • publicatiejaar in ronde haken, gevolgd door een punt (.)
 • titel van het artikel
 • punt (.)
 • achternaam van de redacteur
 • komma (,)
 • initialen van de voornaam of voornamen van de redacteur (met spatie, zonder academische titels als "Prof.")
 • punt (.)
 • (Red.).
 • titel : ondertitel in cursief
 • open ronde haakjes
 • editie-informatie
 • komma (,)
 • pp.
 • paginamelding van het artikel
 • sluit ronde haakjes
 • punt (.)
 • uitgeverij
 • punt (.)

[Indien het een e-boek is: voeg de volgende informatie toe]

 • DOI of stabiele URL

Voorbeelden

Petitte, J. N. & Davis, G. (1999). Breeding and genetics. In Deeming, D. C. The ostrich : biology, production and health, pp. 275-292. CABI publishing.

Verwoerd, D. J., Deeming, D. C., Angel, C. R. & Perelman, B. (1999). Rearing environments around the world. In Deeming, D. C. The ostrich : biology, production and health, pp. 191-216. CABI publishing.

 

Artikel uit een (e-)tijdschrift

 • achternaam
 • komma (,)
 • initialen van de voornaam of van de voornamen (met spatie, zonder academische titels als "Prof.")
 • punt (.)

[Indien het artikel meerdere auteurs heeft: volg hetzelfde stramien en zet een ampersand (&) voor de laatste auteur) ]

 • publicatiejaar in ronde haken, gevolgd door een punt (.)
 • titel van het artikel
 • punt (.)
 • titel van het tijdschrift in cursief
 • komma (,)
 • volumenummer van het tijdschrift in cursief
 • tijdschriftnummer tussen ronde haakjes
 • komma (,)
 • paginamelding van het artikel
 • punt (.)

[Indien het een e-boek is: voeg de volgende informatie toe]

 • DOI of stabiele URL

Voorbeelden

Fedunik, L. (2020). Supercrops! New Scientist, 247, (3291), 40-44.

Kolenda, K., Salata, S., Kujawa, K., KuĊ›mierek , N., Smolis, A. & Kadej, M. (2020). Deadly trap or sweet home? The case of discarded containers as novelty microhabitats for ants. Global ecology and conservation. (23). Geraadpleegd op 29/07/2020 via <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989420303395>

Snodgrass, R. E. & Baker, C. F. (1898). Entomological expeditions. Psyche: a journal of entomology. 8(272), 296. Geraadpleegd op 29/072020 via <https://doaj.org/article/000f983ade7e4ad68bb3431b2ae4c4ed>

 

Meer informatie

Ben je op zoek naar een gids voor APA 6 met meer uitleg? Dan is dit boek van Pollefliet iets voor jou:

Pollefliet, L. (2018). Schrijven : van verslag tot eindwerk : do's & don'ts. 9e herw. dr. Gent: Academia Press.

 

Bronvermelding

Pollefliet, L. (2018). Schrijven : van verslag tot eindwerk : do's & don'ts. 9e herw. dr. Gent: Academia Press.

 

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 4 augustus 2022 10:35