APA: refereren in de tekst

Wanneer je refereert in de tekst, bijvoorbeeld na een citaat, is de werkwijze hetzelfde voor digitale en niet-digitale bronnen. Hieronder vind je concrete voorbeelden die tonen hoe dat eruitziet voor de meest gangbare bronnen en dat volgens de APA 7 stijl. Op het einde van je tekst komt de referentielijst met alle geraadpleegde werken.

 • Eén auteur
 • Twee auteurs
 • Drie of meer auteurs
 • Meerdere auteurs met dezelfde mening
 • Meerdere werken van dezelfde auteur
 • Auteur(s) die een bijdrage leverde(n)
 • Geen auteur
 • Speciale gevallen

 

Eén auteur

De meest eenvoudige verwijzing is die met één auteur. Ook een instelling kan beschouwd worden als een auteur. Bij werken met één auteur zet je tussen ronde haken:

 • achternaam
 • komma (,)
 • publicatiejaar

Als je de auteur bij naam vermeldt in je tekst, schrijf je enkel het publicatiejaar tussen ronde haken na de naam.

Voorbeeld van citaat

"Witrot kan op verschillende manieren hout afbreken" (Keizer, 2005).

"Gebruik professionele woordenschat" (Pollefliet, 2018).

Voorbeeld van parafrase

Keizer  (2005) somt een aantal schimmels en bacteriën op die lekkages van sapstromen kunnen veroorzaken.

 

Twee auteurs

Naar een werk met twee auteurs verwijs je met de volgende informatie tussen ronde haken:

 • de achternaam van de auteur die eerst vermeld werd in de oorspronkelijke publicatie
 • ampersand (&)
 • achternaam 2
 • komma (,)
 • publicatiejaar

Als je de auteur bij naam vermeldt in je tekst, schrijf je enkel het publicatiejaar tussen ronde haken na de naam.

Voorbeeld van citaat

"Gebruik altijd handschoenen bij het hanteren van wilde vleermuizen, aangezien zij ziektes kunnen dragen" (Dietz & Kiefer, 2017).

Voorbeeld van parafrase

Dankzij hun relatief lage gewicht kunnen vleermuizen makkelijker vliegen, aldus Dietz & Kiefer (2017).

 

Drie of meer auteurs

Wanneer een werk drie of meer auteurs heeft, zet je de volgende informatie tussen ronde haken:

 • de achternaam van de auteur die eerst vermeld werd in de oorspronkelijke publicatie
 • de afkorting "et al."
 • komma (,)
 • publicatiejaar

Als je de auteur bij naam vermeldt in je tekst zet je "et al." na de eerste achternaam. Na de naam schrijf je enkel het publicatiejaar tussen ronde haken.

Voorbeeld van citaat

"Chemical processes often contain nonreacting, or inert, compounds" (Turton et al., 2013).

Voorbeeld van parafrase

DeLaune et al. (2013) halen aan dat verschillende studies het gebruik van HF als preventieve behandeling tegen demineralisatiie in vraag stellen.

De accumulatie van organische P (fosfor) is op directe wijze gelinkt aan de accumulatie van organische materie in draslanden (DeLaune et al., 2013).

Pas in 1990 begon België met de constructie van waterzuiveringsstations om te beantwoorden aan de Europese normen (De Moel et al., 2006).

 

Meerdere auteurs met dezelfde mening

Als je wil refereren aan dezelfde mening of bevindingen van verschillende auteurs, dan vermeld je hen in één paar ronde haakjes, gescheiden door een puntkomma (;):

 • achternaam 1
 • komma (,)
 • publicatiejaar
 • puntkomma (;)
 • achternaam 2
 • komma (,)
 • publicatiejaar

Voorbeeld van parafrase

Kindersterfte bij panda's ligt hoog, waardoor kweken in gevangenschap niet als de enige noodzakelijke maatregel gezien mag worden (Laidler & Laidler, 1992; Catton, 1990).

 

Meerdere werken van dezelfde auteur

Als je meerdere werken van dezelfde auteur vermeldt, kan je dat in één keer doen door dit tussen ronde haken te zetten:

 • achternaam van de auteur
 • komma (,)
 • oudste publicatiejaar
 • komma (,)
 • oudste publicatiejaar
 • komma (,)

Als de auteur meerdere werken in één jaar publiceerde, gebruik je achtervoegsels a, b, c, enz. na het publicatiejaar.

 

Auteur die een bijdrage leverde

Als je wil refereren aan de bijdrage van een auteur die niet de hele bron heeft geschreven, zoals in een essayverzameling met een andere redacteur, refereer je in de tekst aan de auteur van het hoofdstuk of artikel. In de referentielijst vermeld je ook het volledige werk (met redacteur). Tussen ronde haken komt dan:

 • achternaam van de auteur (niet de redacteur)
 • komma (,)
 • publicatiejaar

Als je de auteur bij naam vermeldt in je tekst, schrijf je enkel het publicatiejaar tussen ronde haken na de naam.

Voorbeeld van parafrase uit The ostrich : biology, production and health onder redactie van D. C. Deeming:

De jongste struisvogelkuikens kan men het best opkweken bij een kunstmatige temperatuur van 30°C die elke dag een beetje zakt, aldus Verwoerd et al. (1999).

De betere pluimkwaliteit in Zuid-Afrika is te danken aan het kruisen met wilde struisvogels en intensieve selectie (Petitte & Davis, 1999).

 

Geen auteur

Als een werk geen auteur vermeldt (persoon noch instelling), dan gebruik je de titel van de publicatie. Je zet dus tussen ronde haken:

 • het eerste woord (of de eerste paar woorden) van de titel, uitgezonderd lidwoorden en rangtelwoorden
 • komma (,)
 • publicatiejaar

Voorbeeld van interpretatie van data

Op het vlak van milieubescherming heeft de landbouw in Duitsland in de jaren '90 het meeste vooruitgang geboekt in de bescherming van planten (Landwirtschaft, 2002).

 

Speciale gevallen

Pollefliet beschrijft ook hoe je kan refereren aan o.a. juridische teksten, figuren en tabellen, persoonlijke communicatie en sociale media. Je vindt exemplaren van haar boek bij verschillende van onze bibliotheken.

 

Bronvermelding

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7de ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

Pollefliet, L. (2018). Schrijven : van verslag tot eindwerk : do's & don'ts. 9e herw. dr. Gent: Academia Press.

 

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 16 juli 2024 08:21