APA: refereren in de tekst

Wanneer je refereert in de tekst, vb. na een citaat, is de werkwijze hetzelfde voor digitale en niet-digitale bronnen. Hieronder vind je concrete voorbeelden die tonen hoe dat er uit ziet voor de meest gangbare bronnen. Speciale gevallen kan je van dichterbij bekijken in Leen Pollefliets boek Schrijven : van verslag tot eindwerk : do's & don'ts. Op het einde van je tekst komt de referentielijst met alle geraadpleegde werken.

 • Eén auteur
 • Twee auteurs
 • Drie auteurs
 • Meer dan drie auteurs
 • Meerdere auteurs met dezelfde mening
 • Auteur(s) die een bijdrage leverde(n)
 • Geen auteur
 • Speciale gevallen

Eén auteur

De meest eenvoudige verwijzing is deze met één auteur. Een instelling wordt vaak gezien als een auteur. Bij werken met één auteur zet je tussen ronde haken:

 • achternaam
 • komma (,)
 • publicatiejaar

Als je de auteur bij naam vermeldt in je tekst, schrijf je enkel het publicatiejaar tussen ronde haken aan het einde van de zin.

Voorbeeld van citaat

"Witrot kan op verschillende manieren hout afbreken" (Keizer, 2005).

"Gebruik professionele woordenschat" (Pollefliet, 2018).

Voorbeeld van parafrase

Keizer somt een aantal schimmels en bacteriën op die lekkages van sapstromen kunnen veroorzaken (2005).

Twee auteurs

Een werk met twee auteurs refereer je met de volgende informatie tussen ronde haken:

 • de achternaam van de auteur die eerst vermeld werd in de oorspronkelijke publicatie
 • ampersand (&)
 • achternaam 2
 • komma (,)
 • publicatiejaar

Als je de auteur bij naam vermeldt in je tekst, schrijf je enkel het publicatiejaar tussen ronde haken aan het einde van de zin.

Voorbeeld van citaat

"Gebruik altijd handschoenen bij het hanteren van wilde vleermuizen, aangezien zij ziektes kunnen dragen" (Dietz & Kiefer, 2017).

Voorbeeld van parafrase

Dankzij hun relatief lage gewicht kunnen vleermuizen makkelijker vliegen, aldus Dietz & Kiefer (2017).

Drie auteurs

Bij werken met drie auteurs refereer je als volgt (tussen ronde haken):

 • de achternaam van de auteur die eerst vermeld werd in de oorspronkelijke publicatie
 • komma (,)
 • achternaam 2
 • ampersand (&)
 • achternaam 3
 • komma (,)
 • publicatiejaar

Als je de auteur bij naam vermeldt in je tekst, schrijf je enkel het publicatiejaar tussen ronde haken aan het einde van de zin.

Voorbeeld van parafrase

Pas in 1990 begon België met de constructie van waterzuiveringsstations om te beantwoorden aan de Europese normen (de Moel, Verberk & van Dijk, 2006).

Meer dan drie auteurs

Wanneer een werk meer dan drie auteurs heeft, zet je de volgende informatie tussen ronde haken:

 • de achternaam van de auteur die eerst vermeld werd in de oorspronkelijke publicatie
 • de afkorting "et al."
 • komma (,)
 • publicatiejaar

Als je de auteur bij naam vermeldt in je tekst zet je "et al." na de eerste achternaam. Aan het einde van de zin schrijf je enkel het publicatiejaar tussen ronde haken.

Voorbeeld van citaat

"Chemical porcesses often contain nonreacting, or inert, compounds" (Turton, 2013).

Voorbeeld van parafrase

DeLaune et al. haalt aan dat verschillende studies het gebruik van HF als preventieve behandeling tegen demineralisatiie in vraag stellen (2013).

De accumulatie van organische P (fosfor) is op directe wijze gelinkt aan de accumulatie van organische materie in draslanden, (DeLaune et al., 2013).

Meerdere auteurs met dezelfde mening

Als je wilt refereren naar dezelfde mening of bevindingen van verschillende auteurs, dan vermeld je hen in één paar ronde haakjes, gescheiden door een puntkomma (;):

 • achternaam
 • komma (,)
 • publicatiejaar
 • puntkomma (;)
 • achternaam
 • komma (,)
 • publicatiejaar

Voorbeeld van parafrase

Kindersterfte bij panda's ligt hoog, waardoor kweken in gevangenschap niet als de enige noodzakelijke maatregel gezien mag worden (Laidler & Laidler, 1992 ; Catton, 1990).

Auteur die een bijdrage leverde

Als je wilt refereren naar de bijdrage van een auteur die niet de hele bron heeft geschreven, zoals bijvoorbeeld in een essayverzameling met een andere redacteur, refereer je in de tekst naar de auteur van het hoofdstuk of artikel. In de referentielijst refereer je echter naar de redacteur van het geheel. Tussen ronde haken komt dan:

 • achternaam van de auteur (niet de redacteur)
 • komma (,)
 • publicatiejaar

Als je de auteur bij naam vermeldt in je tekst, schrijf je enkel het publicatiejaar tussen ronde haken aan het einde van de zin.

Voorbeeld van parafrase uit The ostrich : biology, production and health onder redactie van D.C. Deeming:

De jongste struisvogelkuiken kweekt men best op bij een kunstmatige temperatuur van 30°C die elke dag een beetje zakt, aldus Verwoerd et al. (1999).

De betere pluimkwaliteit in Zuid-Afrika is te wijten aan het kruisen met wilde struisvogels en intensieve selectie (Petitte & Davis, 1999).

Geen auteur

Als een werk geen vermeldde auteur heeft (persoon of instelling), dan gebruik je de titel van de publicatie. Je zet dus tussen ronde haken:

 • het eerste woord (of de eerste paar woorden) van de titel, uitgezonderd lidwoorden en rangtelwoorden
 • komma (,)
 • publicatiejaar

Voorbeeld van interpretatie van data

Op vlak van milieubescherming heeft de landbouw in Duitsland in de jaren '90 het meeste vooruitgang geboekt in de bescherming van planten (Landwirtschaft, 2002).

Speciale gevallen

Pollefliet beschrijft ook hoe je kan refereren naar o.a. juridische teksten, figuren en tabellen, persoonlijke communicatie en sociale media. Je vindt exemplaren van haar boek bij verschillende van onze bibliotheken.

Bronvermelding

Pollefliet, L. (2018). Schrijven : van verslag tot eindwerk : do's & don'ts. 9e herw. dr. Gent: Academia Press.

Meer tips


Laatst aangepast 5 augustus 2020 14:52