Plagiaatdetectie: gebruik van de tool StrikePlagiarism

Waar vind je de tool?

Artikels of andere tekstuele werkstukken controleren op plagiaat? Het kan aan de UGent sinds kort met een nieuwe tool, StrikePlagiarism. De nieuwe tool is ingebouwd in de Ufora leeromgeving.

Lesgevers (en hun studenten) zijn er al langer mee vertrouwd in het kader van het controleren van papers en werkstukken binnen een specifiek vak. Hoe dat in z'n werk gaat, lees je op het intranet.  

Medewerkers hebben sinds kort toegang via de rechterkolom van het startmenu in Ufora. 

 

Startpagina Ufora.ugent.be

 

Ben je medewerker en staat de optie toch niet vermeld in de rechterkolom? Neem contact op met Ufora@UGent.be. Je hebt wel steeds een UGent account nodig.

 

Hoe werkt de tool?

Op het intranet lees je in de handleiding hoe je een werkstuk (buiten de context van een cursus) kan controleren op plagiaat. 

 

De tool genereert per ingediend document een score (in procent) die de similariteitscoëfficiënt weerspiegelt, op basis van het aantal overeenkomsten in verhouding tot de grootte van het document. Daarnaast krijg je een uitgebreide rapportage waarin je de overeenkomsten in detail kan bekijken.

De handleiding is ook beschikbaar op de Ufora ondersteuningscursus en wordt voortdurend up-to-date gebracht en aangevuld.

 

Opgelet! Elke uitkomst vraagt een nauwkeurig nazicht door iemand die vertrouwd is met het veld en bijkomende online opzoekingen. Een laag percentage betekent immers niet dat er zeker geen plagiaat aanwezig is, zij het in  beperkte mate. Een hoge score betekent niet per definitie geplagieerd werk, bv. in geval van veelvuldig gebruik van citaten, talrijk opgenomen referenties, … .  

 

Plagiaat vermijden

De beste manier om plagiaat te vermijden is door de principes van wetenschappelijke integriteit toe te passen.

De Europesegedragscode voor wetenschappelijke integriteit, ook wel ALLEA-code, omschrijft plagiaat als ernstig wangedrag: "het werk of de ideeën van anderen gebruiken zonder de oorspronkelijke bron op gepaste wijze te vermelden” (pg. 11). 

"Selectief of onjuist citeren" is tevens een schending van de wetenschappelijke integriteit (pg. 12).

Deze regels gelden ook voor je eigen werk. "Opnieuw publiceren van aanzienlijke delen van eigen eerdere publicaties, inclusief vertalingen, zonder het origineel naar behoren te erkennen of te citeren ('zelf-plagiaat')" wordt eveneens beschouwd als een schending (pg. 12).

 

Hoe je op een correcte manier erkent, refereert en citeert, zijn belangrijke academische vaardigheden en vereisen niet enkel basiskennis van een aantal regels, maar tevens heel veel oefening.

Je vindt hieronder meer informatie in de gerelateerde tips . 

 

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 10 april 2024 12:12