GISMO: Research Explorer

GISMO is het onderzoeksinformatiesysteem van de Universiteit Gent (voluit: 'Geïntegreerd InformatieSysteeM voor Onderzoek'). Het systeem ondersteunt twee doelstellingen: (1) databank van alle onderzoeksgerelateerde informatie (onderzoekers met hun loopbaan en expertise, projecten, publicaties en andere output, activiteiten, apparatuur etc.) en (2) ondersteuning voor onderzoeksgerelateerde workflows (aanvraag en management van projecten, registratie en beheer van onderzoeksoutput en -activiteiten, rapporten etc.).

https://www.ugent.be/intranet/nl/op-het-werk/onderzoek-onderwijs/onderzoek/financiering-admin/administratie/gismo/overzicht.htm

Sinds januari 2021 vormt GISMO ook de basis van een portaal over UGent-onderzoek, de Research Explorer - bereikbaar via http://research.ugent.be. Via dit portaal kunnen interne en externe geïnteresseerden op zoek naar onderzoekers aan de UGent, hun expertise en output.

Het gaat om een eerste versie. Naarmate GISMO meer en kwaliteitsvollere data vergaart, zal het portaal uitgebreid worden met nieuwe informatie.

Huidige beperkingen:

 • Researcher:
  • Op het niveau van een persoon wordt de tab Activiteiten enkel afgebeeld in zoverre er activiteiten werden ingebracht via GISMO.
  • Prijzen werden in deze versie nog niet opgenomen.
 • Organisatie:
 • Project:
  • Er worden enkel projecten afgebeeld die aanwezig zijn in de GISMO-databank, die niet getypeerd werden als 'geheim' en waarvan bepaalde onderdelen van de metadata volledig zijn (het gaat m.a.w. over dezelfde projecten die ook door het FRIS-portaal getoond worden). Dit betekent ook dat er geen 'externe' projecten getoond worden aangezien deze nog niet bewaard worden in GISMO.
  • Het overzicht van publicaties binnen het kader van een specifiek project kan enkel getoond worden indien er via Biblio publicaties gelinkt zijn aan dit project.
  • Ontbreken er namen bij Research Team? Stuur een bericht naar de GISMO-helpdesk. Op termijn zal men dit zelf kunnen.

Welke uitbreidingen worden nog voorzien?

 • Entiteiten als Onderzoeksinfrastructuur, Datasets, Prijzen, ...
 • Specifieke templates voor bepaalde projecttypes (H2020, EFRO, INTERREG)
 • Mogelijkheid van toevoegen downloadbaar cv op persoonsniveau
 • Gegroepeerde overzichten van project- en organisatietypes (bijv. ERC grantees, IDConsortia, IOF Business Development Centres, Methalusalem grantees, ...)
 • Onderzoeksnieuws en impactverhalen

Opmerkingen op de inhoud van de Research Explorer kunnen via het contactformulier ingestuurd worden.

Meer tips

Translated tip


Laatst aangepast 1 april 2021 15:33