GISMO: waarom kan ik mijn project niet terugvinden in de research explorer of Biblio?

GISMO fungeert als de databank voor onderzoeksprojecten (en bij uitbreiding onderwijsprojecten) van UGent-onderzoekers.

Vanuit GISMO wordt de informatie dan gedeeld met eigen en externe systemen (bijv. Biblio, research explorer, FRIS-portaal, ...).

Algemene info

 • In GISMO kan je projectinformatie toevoegen en aanpassen via de projectfiche (indien je hiertoe de nodige rechten hebt). Je kan een proxy aanduiden.
 • GISMO stuurt projecten door naar FRIS (wettelijke verplichting) en toont deze vervolgens ook in de research explorer.
 • In Biblio kan je projecten koppelen aan publicaties. Biblio biedt steeds een volledige lijst van projecten, niet enkel deze waaraan jij bent gelinkt (cf. infra).

Tips om na te gaan waarom een project niet verschijnt

 • Hou rekening met de selectie van projecten.
  • GISMO registreert in eerste instantie enkel projecten waarvan het financieel beheer binnen de UGent ligt. Deze registratie gebeurt centraal. Na toekenning van dergelijk project ontvangt de promotor een bericht met een rechtstreekse link naar de projectfiche en de vraag de gegevens na te kijken/aan te vullen. Dit betekent ook dat er bij dergelijk project een budget moet zijn ingevuld in GISMO.
  • 'Externe' projecten kunnen voorlopig nog niet toegevoegd worden.
  • GISMO deelt geen geheime projecten met andere systemen.
 • Ben je als persoon gelinkt aan het project?
  • Onderzoekers kunnen in verschillende hoedanigheden (rollen) verbonden zijn aan projecten. Elke rol ontsluit bepaalde rechten (bijv. wijzigen van projectfiche). Dat een bepaalde onderzoeker aan een project wordt gelinkt, gebeurt voorlopig enkel centraal (op basis van de aanvraag- of toekenningsinformatie). Als je niet gelinkt werd aan een project, verschijnt dit niet in je overzicht en zal je naam niet verschijnen in de tab research team van de explorer. Als je naam ontbreekt bij een bepaald project, mag je contact opnemen met gismo@ugent.be.
  • Alle onderzoekers die sinds 1 januari 2019 tewerkgesteld zijn aan de UGent hebben verplicht een ORCID-id én ten minste één disciplinecode level 4. Beheer deze elementen via de persoonsfiche.
 • Zijn de verplichte metadata volledig? Hou er rekening mee dat voor projecten die gefinancierd worden via publieke middelen, de metadata zijn vastgelegd bij besluit van de overheid met het oog op de aanlevering aan FRIS. Projecten met onvolledige metadata worden aangeduid met een rode moersleutel in het projectenoverzicht.
  • Een kwaliteitsvolle titel in het Nederlands en het Engels
  • Een kwaliteitsvol abstract in het Nederlands en het Engels
  • Ten minste één disciplinecode level 4
  • Ten minste één trefwoord in het Nederlands én in het Engels

Meer tips

Vertaalde tips


tags:

Laatst aangepast 20 november 2023 16:56