Artikel: hoe/waar vind je een wetenschappelijk artikel?

Een wetenschappelijk artikel zoek je best via een databank. Er bestaan zowel algemene databanken (bv. Google Scholar, Scopus, Web of Science) als disciplinespecifieke databanken (bv. PubMed voor gezondheidswetenschappen).

Via de bibliotheekcatalogus lib.ugent.be vind je een lijst van de databanken waartoe UGent toegang heeft. Sommige databanken zijn enkel toegankelijk binnen het UGent-netwerk, andere zijn voor iedereen, ook externen, toegankelijk. Dit staat steeds aangeduid.

Artikels van alle elektronische tijdschriften waarop UGent geabonneerd is, kan je steeds full text raadplegen via de SFX-knop. Daarnaast kan je steeds een scan aanvragen van artikels uit tijdschiften die enkel in druk beschikbaar zijn. Hoe je dat doet, is duidelijk uitgelegd in het filmpje "request scanned article" (start het filmpje niet? probeer het dan via een andere browser).

Vind je het gezochte artikel niet terug binnen UGent, dan kan je het desgewenst via IBL aanvragen.

 

Meer informatie

Bekijk het filmpje "search the UGent library catalogue" (start het filmpje niet? probeer het dan via een andere browser).

Bronvermelding

Overzichtslijst databanken UGent

Uitleg op de website van de bibliotheek

Meer tips

Translated tip


Laatst aangepast 9 juli 2020 10:34