Kwaliteit van een wetenschappelijk tijdschrift beoordelen

Onderzoekers kunnen uit tienduizenden tijdschriften kiezen om hun onderzoeksresultaten te verspreiden. Het is niet altijd eenvoudig te bepalen welke betrouwbaar zijn.

Generieke tips

 • Think. Check. Submit is een checklist om je te helpen het juiste tijdschrift voor jouw onderzoek te selecteren.
 • Heeft Web of Science het tijdschrift opgenomen? Heeft het tijdschrift een Impact Factor?
 • Neemt de VABB-lijst het tijdschrift op?
 • Is het tijdschrift lid van COPE (Committee on Publication Ethics)? Tijdschriften die lid zijn van COPE volgen de Core practices
 • Sponsort een wetenschappelijke vereniging het tijdschrift?
 • Behoort de uitgever of het tijdschrift tot de ondertekenaars van het Transparency & Openness Promotion Initiatief (TOP)?
 • Hebben (vele) betrouwbare peers ook gepubliceerd in het tijdschrift? Wie zijn de editors van het tijdschrift?

Open access journals

Peer reviewed open access journals zijn op zich even betrouwbaar als klassieke, toll access journals. Sommige hanteren een business model waarbij een APC - Article Processing Charge - aan de auteur wordt aangerekend. Jammer genoeg trekt dit model online uitgevers aan die het model misbruiken. Er zijn diverse meldingen van zowel tijdschriften als uitgeverijen die enkel uit zijn op het geld van auteurs en geen ambitie hebben om het wetenschappelijke werk aan degelijke peer review te onderwerpen, om de wetenschappelijke integriteit van de publicaties te bewaken of om dit werk via gepaste kanalen te verspreiden. Men verwijst naar zulke tijdschriften als "predatory journals". UGent beveelt aan dat onderzoekers niet ingaan op verzoeken van deze twijfelachtige organisaties om bij hen te publiceren, te reviewen of te adverteren. Ook bij evaluaties van cv's wordt aanbevolen om publicaties bij deze uitgevers of tijdschriften aan extra kwaliteitscontrole te onderwerpen.

Enkele tips om zulke tijdschriften te vermijden:

 • Een betrouwbare lijst van open accesstijdschriften, met peer review, is te vinden in the Directory of Open Access Journals, DOAJ. DOAJ toetst elk tijdschrift aan de Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing.
 • Behoort de uitgever tot the Open Access Scholarly Publishers’ Association (OASPA)? Leden voldoen aan strikte criteria.
 • Check Web of Science: zoek op een bepaald onderwerp in WoS, klik bij de resultatenpagina op de "Open Access" filter links op je scherm (kies gold or bronze), analyseer de zoekresultaten om te zien welke open access journals populair zijn in jouw discipline. Ongeveer 10% van de tijdschriften opgenomen in WoS is een open accesstijdschrift.

Specifieke disciplines

 • Specifiek voor de sociale en humane wetenschappen: is het tijdschrift opgenomen in VABB-SHW?
 • Life sciences: JANE (Journal/Author Name Estimator) doet op basis van uw abstract suggesties voor tijdschriften

Extra lectuur

Comparing VABB-SHW (version VII) with Beall’s lists and DOAJ, Linda Sīle, Raf Guns and Tim C.E. Engels.

Tijdens de Open Access Week 2018 organiseerden we een sessie over de kwaliteit van tijdschriften. Bekijk de presentatie of de opname van de sessie (1hr)

Meer tips

Translated tip


Laatst aangepast 4 februari 2020 17:43