Evaluatie van onderzoek: tips voor onderzoekers die kwantitatieve indicatoren willen gebruiken in hun CV, projectaanvraag e.d.

Er bestaan zeer veel kwantitatieve indicatoren en er worden nog steeds nieuwe indicatoren ontwikkeld. Voorbeelden van kwantitatieve indicatoren zijn: aantal (wetenschappelijke) publicaties, aantal citaties, citatie-impact (genormaliseerd), aantal gedownloade (open access) papers, aantal gebruikers van gedeponeerde datasets, aantal vermeldingen van een onderzoek/publicatie op sociale media en/of academische networking sites, aantal uitgebrachte beleidsadviezen, aantal begeleide doctoraten, grootte van de eigen onderzoeksgroep, aantal publiekslezingen, aantal patenten, hoeveelheid verworven onderzoeksfinanciering.

De UGent sluit niet a priori uit dat onderzoekers kwantitatieve indicatoren gebruiken, bv. bij projectaanvragen, sollicitaties, reflectie- en andere verslagen in het kader van het ZAP-loopbaanmodel. Kwantitatieve informatie kan bv. worden gebruikt als onderdeel of ondersteuning van een meer kwalitatief (narratief) opgebouwd dossier. Voorwaarde is steeds dat kwantitatieve indicatoren op een verantwoorde manier worden gebruikt, in lijn met het UGent-beleid m.b.t. het evalueren van onderzoek.

Meer over Verantwoord evalueren van onderzoek en het verantwoord gebruik van kwantitatieve indicatoren

Volgende tips kunnen onderzoekers helpen om kwantitatieve indicatoren te kiezen en te gebruiken om hun dossier te onderbouwen:

  1. Gebruik enkel kwantitatieve indicatoren als de organisator van de evaluatie dit toelaat. 
  2. Voel je niet verplicht om kwantitatieve indicatoren te gebruiken wanneer dit niet wordt gevraagd.
  3. Gebruik kwantitatieve indicatoren die relevant zijn voor de evaluatie van je dossier.
  4. Gebruik kwantitatieve indicatoren die je verwezenlijkingen correct voorstellen.
  5. Gebruik kwantitatieve indicatoren ter ondersteuning en ter versterking van je narratief.
  6. Gebruik kwantitatieve indicatoren waarvoor ze bedoeld zijn. Zo is de Journal Impact Factor (JIF) geen goede maatstaf voor de kwaliteit van het werk van een individuele onderzoeker. De UGent gebruikt de JIF daarom niet bij aanwervingen, bevorderingen of bij de beoordeling van projectaanvragen.
  7. Gebruik kwantitatieve indicatoren die voldoende transparant, betrouwbaar en robuust zijn.
  8. Gebruik kwantitatieve indicatoren die verifieerbaar en reproduceerbaar zijn. Maak waar mogelijk gebruik van (in de academische wereld) vlot toegankelijke databanken, van institutionele repositories etc.
  9. Gebruik kwantitatieve indicatoren met kennis van zaken, zodat je (in een interview bv.) kan uitleggen wat de indicatoren precies betekenen.
  10. Wees je bewust van de beperkingen van de gebruikte kwantitatieve indicatoren, bv. de bias ten opzichte van bepaalde disciplines.

 

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 2 mei 2024 08:43