Evaluatie van onderzoek: wat zijn ARRA en CoARA?

De Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) verenigt onderzoeksinstellingen, financiers van onderzoek, nationale accreditatie-organisaties, wetenschappelijke genootschappen en hun koepelorganisaties die streven naar een wereldwijde hervorming van de manier waarop onderzoek en onderzoekers worden geëvalueerd. De leden van CoARA hebben het Agreement on Reforming Research Assessment (ARRA) ondertekend. Centraal hierin staat dat de evaluatie van onderzoek op een verantwoorde manier moet gebeuren en erop gericht moet zijn om diverse output, vormen van impact, onderzoekspraktijken, -activiteiten en -loopbaanpaden te erkennen en waarderen. Evaluaties moeten in hoofdzaak kwalitatief (d.m.v. peer review) gebeuren, ondersteund door verantwoord gebruik van kwantitatieve indicatoren. Organisaties die ARRA ondertekenen engageren er zich toe om de principes uit de overeenkomst te implementeren.

De Universiteit Gent heeft ARRA ondertekend in 2022 en is op hetzelfde moment toegetreden tot CoARA. De UGent gaat hiermee het engagement aan om de principes uit ARRA te implementeren. Om dit doel te bereiken heeft de UGent een Actieplan met duidelijk tijdspad opgesteld. Dit is in lijn met de visie van de UGent op verantwoord evalueren.

Meer over verantwoord evalueren

 

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 2 mei 2024 09:00