AVG: wanneer is deze wetgeving van toepassing op mijn onderzoek?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) is van toepassing

  • wanneer jij (of jouw instelling/organisatie) persoonsgegevens gevestigd bent in de EER en jij persoonsgegevens verwerkt (d.w.z. verzamelt, vastlegt, ordent, structureert, opslaat, bijwerkt of wijzigt, opvraagt, raadpleegt, gebruikt...) in het kader van wetenschappelijk onderzoek aan of geaffilieerd aan de UGent, onafhankelijk van de oorsprong van de persoonsgegevens en waar de gegevens worden verwerkt;
  • wanneer jij (of jouw instelling/organisatie) gevestigd bent buiten de EER, maar jij persoonsgegevens verwerkt van natuurlijke personen in de EER, wanneer de verwerking verband houdt met:

    • het aanbieden van goederen of diensten aan deze betrokkenen in de EEA, ongeacht of een betaling door de betrokkenen is vereist;

    • het monitoren van hun gedrag, voor zover dit gedrag in de EER plaatsvindt.

Meer informatie

 

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 19 december 2023 13:21