AVG: hoe lang mag ik onderzoeksdata met persoonsgegevens bewaren?

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) mag je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor je de gegevens verwerkt (zie principe ‘opslagbeperking’).

Het beheren en managen van je onderzoeksdata, ook wanneer deze persoonsgegevens omvatten, valt onder Research Data Management (RDM). RDM omvat alle activiteiten die nodig zijn om te ervoor te zorgen dat data in jouw onderzoek veilig en makkelijk te vinden, begrijpen, en (her)gebruiken zijn.  

Het RDM-beleidskader van de UGent vereist dat je onderzoeksdata bewaart tot minimum 5 jaar na het verschijnen van de publicaties die gebaseerd zijn op die data en/of na het einde van het onderzoeksproject tenzij anders bepaald hetzij door wettelijke, contractuele, ethische of andere specifieke verplichtingen, hetzij door vereisten van externe onderzoeksfinanciers.

In het kader van wetenschappelijk onderzoek kunnen persoonsgegevens langer worden bewaard, mits passende en technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen.

 

Meer informatie

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 15 november 2023 14:32