AVG: Waar moet ik aan denken wanneer ik persoonsgegevens verwerk van minderjarigen?

Minderjarigen (kinderen -18 jaar) hebben recht op specifieke bescherming, aangezien zij zich vaak minder bewust zijn van hun rechten, de mogelijke risico’s en gevolgen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens.

Transparantie

Minderjarigen moeten geïnformeerd worden over welke persoonsgegevens over hen verzameld worden, waarvoor deze gebruikt zullen worden, wat de risico’s, regels, waarborgen en rechten in verband met de verwerking zijn en hoe ze hun rechten kunnen uitoefenen. Het is de taak van de onderzoeker om minderjarigen op een duidelijke en begrijpbare manier te informeren, gebruik makend van een medium dat aansluit bij de leefwereld en het onderscheidingsvermogen van de minderjarige. Belangrijk om te vermelden is dat minderjarigen hun recht op informatie niet verliezen indien voor het onderzoek toestemming moet gegeven worden door de ouders/voogd. In dit geval moeten zowel de ouders/voogd als de minderjarige op een gepaste manier geïnformeerd worden.

Rechtsgrond

Uiteraard is er ook voor het verzamelen van persoonsgegevens van minderjarigen een rechtsgrond nodig. Dit zal in het kader van wetenschappelijk onderzoek vaak toestemming zijn maar in een aantal welomlijnde gevallen kan dit ook algemeen belang of gerechtvaardig belang zijn. Indien persoonsgegevens van minderjarigen verzameld en verwerkt worden op basis van de rechtsgrond toestemming, moet de onderzoeker hiervoor de toestemming vragen van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt.

Ongeacht rechtsgrond is het vanuit ethisch standpunt aangeraden om ook aan de minderjarigen zelf toestemming of instemming te vragen voor zowel de deelname aan de studie als voor het verwerken van persoonsgegevens.

 

 

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 23 augustus 2022 10:39