AVG: wie wordt beschouwd als kwetsbare personen?

In de context van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) wordt soms gesproken van kwetsbare natuurlijke personen. 

Voorbeelden

  • minderjarigen
  • zwangere vrouwen
  • ouderen
  • mensen met psychische aandoeningen
  • asielzoekers
  • andersvaliden
  • etnische minderheden
  • zieken en patiënten

Vaak gaat het over personen die handelingsonbekwaam zijn, personen die hun toestemming niet kunnen geven, of personen die zeer nadelige gevolgen kunnen ondervinden wanneer hun persoonsgegevens publiek beschikbaar zouden worden (zie ook Europese Commissie, (2021) “Ethics in Social Science and Humanities” Guidelines, pagina 11).

Als je kwetsbare personen wil betrekken in je onderzoek, dien je dit te rechtvaardigen. De vraag die je hierbij dient te beantwoorden is: kunnen de onderzoeksresultaten worden verkregen door een andere, mindere kwetsbare groep te betrekken in je onderzoek?

Het invullen van het begrip kwetsbare personen is sterk afhankelijk van de context van je onderzoek. Zo zal een onderzoeksproject waarbij politieke voorkeuren verwerkt worden een veel hoger risico inhouden wanneer dit gebeurt in repressieve regimes.

Implicaties voor gegevensverwerking

Het verwerken van persoonsgegevens van kwetsbare personen kan aanleiding geven tot een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (een risicoanalyse vervat in het AVG register).

Daarnaast zal dit ook gevolgen hebben voor de manier waarop je informatie moet verstrekken aan de betrokkenen en toestemming van de betrokkenen moet vragen.

Meer informatie

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 19 december 2023 15:57