AVG: waarom is het belangrijk om mij te houden aan deze wetgeving?

Bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkenen

Als je persoonsgegevens verwerkt is het jouw taak om de rechten en vrijheden van de betrokkenen te beschermen zoals voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).

Hiervoor moet je de mogelijke risico’s verbonden aan de verwerking van persoonsgegevens binnen je onderzoek evalueren. Dat doe je door rekening te houden met het risico op discriminatie, stigmatisering, datalekken (openbaar maken van de identiteit of gevoelige gegevens van personen, of schade toebrengen aan hun reputatie door schending van de vertrouwelijkheid), bedreigingen voor de veiligheid van deelnemers, en het mogelijke misbruik van de onderzoeksmethodologie of bevindingen.

Door het evalueren van de risico’s kan je de juiste waarborgen voorzien binnen je onderzoek om deze risico’s te beperken en zelfs te vermijden.

Andere redenen

Daarnaast zijn er nog een aantal andere belangrijke redenen om in je onderzoek de regels van de AVG nauwgezet toe te passen:

  • zorgvuldige omgang met data vergroot de kwaliteit en de betrouwbaarheid van je onderzoek en de onderzoeksresultaten
  • zorgvuldige omgang met data behoudt het vertrouwen van burgers in het wetenschappelijk onderzoek
  • een schending van de wet kan leiden tot reputatieschade en negatieve media-aandacht voor de UGent, je vakgroep en jezelf als onderzoeker, en kan ook leiden tot zware boetes
  • vaak wordt conformiteit met de AVG expliciet opgelegd door opdrachtgevers (zoals door Horizon 2020, ERC, FWO) of zelfs als werkpakket (deliverable) in een project omschreven
  • bij het indienen van publicaties vragen tijdschriften ook steeds vaker naar conformiteit met de AVG

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 20 februari 2024 15:48