AVG: wat moet ik doen bij een verdere/secundaire verwerking van persoonsgegevens?

Primaire vs. secundaire verwerking

Bij verdere of secundaire verwerking van persoonsgegevens worden, in een onderzoeksproject, de persoonsgegevens niet rechtstreeks door jou bij de betrokkenen verzameld.

Wanneer je binnen je onderzoek wel zelf de persoonsgegevens rechtstreeks van de betrokkenen verzamelt met een specifieke doelstelling voor ogen, gaat het om een primaire verwerking van persoonsgegevens.

Enkele voorbeelden van secundaire vewerking zijn:

  • de persoonsgegevens werden eerder reeds door jou verzameld: ook persoonsgegevens die je zelf verzameld hebt met een bepaalde doelstelling en die je in een volgend onderzoek voor een andere onderzoeksvraag wil verwerken, worden gezien als een verdere verwerking
  • de persoonsgegevens werden verzameld in het kader van een ander onderzoeksproject aan de UGent
  • de persoonsgegevens werden eerder verzameld door een derde partij van wie je de gegevens ontvangt aan het begin van je onderzoek

Secundaire verwerking van gepseudonimiseerde gegevens

Opgelet, indien je gepseudonimiseerde gegevens ontvangt in het kader van een secundaire verwerking (jij of de instelling van wie je de gegevens ontvangt, kunnen de betrokken personen wel nog identificeren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een sleutel), dan zijn dit geen anonieme gegevens. Dit blijven persoonsgegevens die onderworpen zijn aan de regels van de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).

Enkel indien je de gegevens anoniem ontvangt, vallen verwerkingen met deze gegevens niet onder AVG/privacywetgeving. Anoniem betekent dat de betrokkenen door geen enkele persoon en op geen enkele wijze nog kunnen geïdentificeerd worden. Het volstaat dus niet dat jij zelf als onderzoeker de betrokkenen niet meer kan identificeren. Als data zeer uniek zijn, kan identificatie door derden op eenvoudige wijze mogelijk blijven.

Verenigbaarheid met oorspronkelijke doeleinden

We raden je aan om bij een verdere verwerking van persoonsgegevens de informatie die bezorgd werd aan de betrokkenen en eventueel de geïnformeerde toestemming grondig na te lezen. Dit laat je toe om te evalueren of de verwerking van persoonsgegevens (in het kader van een nieuw onderzoeksproject of een nieuwe onderzoeksvraag) verenigbaar is met de doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk verzameld werden.

Rechtmatige verwerking

Persoonsgegevens kunnen enkel rechtmatig verwerkt worden met een bepaalde rechtsgrond.

Deze rechtsgrond wordt bepaald bij de primaire gegevensverzameling. Indien je onderzoek een verdere verwerking van persoonsgegevens betreft, dien je na te gaan bij diegene die de gegevens primair verzamelde op welke rechtsgrond dit gebeurde.

Transparantie

Ook bij een verdere verwerking van persoonsgegevens blijft het belangrijk om transparant te zijn naar de betrokkenen. Zo moeten de betrokken ook bij een verdere verwerking van hun persoonsgegevens over deze nieuwe verwerking geïnformeerd worden. 

Meer informatie

 

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 23 augustus 2022 10:57