AVG: Mag ik onderzoeksdata met persoonsgegevens delen met andere onderzoekers of instellingen wanneer mijn onderzoeksproject afgelopen is?

De AVG verhindert niet dat onderzoeksdata met persoonsgegevens na het onderzoek gedeeld kunnen worden met andere onderzoekers voor reproduceerbaarheid en hergebruik.

Wat zijn de voorwaarden voor hergebruik van persoonsgegevens?

  • Er moeten voldoende technische en organisatorische maatregelen genomen worden zoals pseudonimisering van de data, beperking van de toegang tot de data, opslag in een betrouwbare repository, encryptie, overeenkomst, …
  • Het beginsel van minimale gegevensverwerking moet gerespecteerd worden (verzamel/verwerk niet meer persoonsgegevens dan nodig en geef ook niet meer persoonsgegevens door dan nodig).
  • Als het onderzoeksdoel van het hergebruik bereikt kan worden met anonieme gegevens, heeft dat absoluut de voorkeur.
  • Het hergebruik moet binnen het verwachtingspatroon van de betrokkenen vallen.
  • Bij de oorspronkelijke data verzameling moet er expliciet toestemming gevraagd worden voor het hergebruik van de data zie ook deze onderzoektip).

Indien gepseudonimiseerde data gedeeld worden met derden voor verdere verwerking of hergebruik, dien je als onderzoeker in het AVG register duidelijk te beschrijven op welke manier dit gebeurt en welke technische en organisatorische maatregelen genomen werden voor de bescherming van de rechten van de betrokkenen.

 

 

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 28 augustus 2023 10:43