Ook interne resultaten weergeven.
Aantal resultaten: 18


GISMO: wat is het?

GISMO is het onderzoeksinformatiesysteem van de Universiteit Gent (voluit: 'Geïntegreerd InformatieSysteeM voor Onderzoek'). Het systeem ondersteunt twee doelstellingen: (1) databank van alle onderzoeksgerelateerde informatie (onderzoekers met hun loopbaan en expertise, projecten, publicaties en andere output, activiteiten, infrastructuur etc.) en (2) ondersteuning voor onderzoeksgerelateerde workflows (aanvraag en management van projecten, registratie …

Lees verder

level: algemeen
tags: GISMO  

FINPRO: welke ondersteuning biedt een front officer voor mijn projecten?

Tijdens alle cruciale fasen van de projectcyclus (van aanvraag tot afsluiting) kan een budgethouder beroep doen op de ondersteuning van een front officer voor het financieel beheer van onderzoeks- en onderwijsprojecten.

Voor elke vakgroep is er minstens één front officer aangesteld. Deze financiële expert kan onder meer worden geraadpleegd voor …

Lees verder

level: algemeen
tags: GISMO   grant   subsidie  

GISMO: Research Explorer

GISMO is het onderzoeksinformatiesysteem van de Universiteit Gent (voluit: 'Geïntegreerd InformatieSysteeM voor Onderzoek'). Het systeem ondersteunt twee doelstellingen: (1) databank van alle onderzoeksgerelateerde informatie (onderzoekers met hun loopbaan en expertise, projecten, publicaties en andere output, activiteiten, apparatuur etc.) en (2) ondersteuning voor onderzoeksgerelateerde workflows (aanvraag en management van projecten, registratie …

Lees verder

level: algemeen
tags: GISMO   zoekmachine   zoekstrategie  

Zichtbaarheid van onderzoek: stappen om je zichtbaarheid te verhogen

Een goede zichtbaarheid van wetenschappelijke output zorgt voor een groter bereik en mogelijks grotere impact van het werk van de onderzoeker, zowel op wetenschappelijk, maatschappelijk, als economisch vlak. 

Gebruik onderstaand stappenplan als leidraad om de zichtbaarheid van wetenschappelijk onderzoek te promoten:

1. Registreer een ORCID iD

Via de Create & …

Lees verder

level: algemeen
tags: article   artikel   Biblio   GISMO  

Plagiaatdetectie: gebruik van de tool StrikePlagiarism

Waar vind je de tool?

Artikels of andere tekstuele werkstukken controleren op plagiaat? Het kan aan de UGent sinds kort met een nieuwe tool, StrikePlagiarism. De nieuwe tool is ingebouwd in de Ufora leeromgeving.

Lesgevers (en hun studenten) zijn er al langer mee vertrouwd in het kader van …

Lees verder

level: algemeen
tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   integriteit   refereren   tijdschrift  

Belgische wetgeving vinden

Belgische (federale) wetgeving kan je terugvinden op het platform Belgische wetgeving. Via één enkele interface kan je opzoekingen verrichten in zowel de databank van de Wetgevingsindex als in de databank van de geconsolideerde Wetgeving.

Op Belgielex, de kruispuntbank van de Belgische wetgeving, vind je zowel federale als regionale …

Lees verder

level: algemeen
tags: databank   FRE  

Oxford Bibliographies in Buddhism

De Oxford Bibliographies in Buddhism is een digitale bibliografie die beheerd wordt door vakspecialisten. De bibliografie bevat ‘artikels’ (lemmata) over thema's, begrippen en personen die verband houden met het Boeddhisme. In de afzonderlijke 'artikels' krijg je een overzicht van wat het onderwerp inhoudt, en verwijzingen naar gespecialiseerde literatuur (referentiewerken, overzichtswerken, verzamelwerken, etc.) …

Lees verder

level: algemeen
tags: databank   FLW   zoekstrategie  

AVG: hoe beveilig ik mijn data op een correcte manier?

Wanneer je persoonsgegevens verwerkt, ben je ethisch én juridisch verplicht om die gegevens voldoende te beschermen voor, tijdens en na je onderzoek.

Het basisniveau van beveiliging moet altijd overeenkomstig het informatieveiligheidsbeleid van de UGent zijn. Er kunnen echter bijkomende maatregelen nodig zijn voor een specifieke verwerking of onderzoek. Welke bijkomende …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

How to preserve and share data in data repositories?

Preservation and sharing of data in a data repository

The preferred option for data preservation and sharing is to deposit data in an established, trustworthy research data repository.

A data repository is an online platform that is used to: 

  • Publish completed datasets.
  • Share datasets externally with different access levels and …
Lees verder

level: algemeen
tags: Biblio   data register  

Open Access in de Belgische wetgeving

Het Belgisch staatsblad publiceerde op 5 september 2018 een Open Accessbepaling in de Belgische wetgeving. Deze wet bepaalt dat een auteur het recht heeft zijn / haar wetenschappelijke artikels, voortvloeiend uit onderzoek dat minstens voor 50% gefinancierd werd door publieke middelen,  in open access beschikbaar te maken na een …

Lees verder

level: algemeen
tags: auteursrecht   Biblio   open access   open science  

AVG: hoe registreer ik mijn verwerkingen van persoonsgegevens?

Waarom verwerkingsactiviteiten registreren?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of de General Data Protection Regulation (GDPR) vereist dat alle verwerkingen van persoonsgegevens aan de UGent en het UZ Gent gedocumenteerd en geregistreerd worden in een ‘register van verwerkingsactiviteiten’, het AVG-Register.

Die interne documentatieplicht is een essentieel hulpmiddel voor de onderzoeker om …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

BelgicaPress, databank van gedigitaliseerde historische Belgische kranten

BelgicaPress is een full-text databank van de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) waar je (sinds voorjaar 2018) al hun gedigitaliseerde historische Belgische kranten online kunt raadplegen (van 1814 tot 1985) met inbegrip van de zogenaamde ‘gecensureerde’ pers van beide wereldoorlogen.

Dankzij de toepassing van het OCR-procedé (‘Optical Character Recognition’) is …

Lees verder

level: algemeen
tags: databank   FLW   krant  

International Medieval Bibliography (IMB), Bibliographiy of Medieval Civilisation (BCM) & International Bibliography of Humanism and the Renaissance (IBHR) (Brepolis)

Deze bibliografische databanken bevatten de gegevens van

  • boeken,
  • tijdschriftartikels en diverse (essays, congresverslagen en feestbundels).

Alledrie de databanken worden op dezelfde manier geïndexeerd.

Op de beginpagina (=Simple Search) krijg je een zoekvenster waar je op alle velden of auteur kan zoeken.

Je hebt ook de mogelijkheid thematisch te …

Lees verder

level: algemeen
tags: databank   FLW  

GISMO: waarom kan ik mijn project niet terugvinden in de research explorer of Biblio?

GISMO fungeert als de databank voor onderzoeksprojecten (en bij uitbreiding onderwijsprojecten) van UGent-onderzoekers.

Vanuit GISMO wordt de informatie dan gedeeld met eigen en externe systemen (bijv. Biblio, research explorer, FRIS-portaal, ...).

Algemene info
  • In GISMO kan je projectinformatie toevoegen en aanpassen via de projectfiche (indien je hiertoe de nodige rechten …
Lees verder

level: detail
tags: GISMO  

GISMO: module Project - aanvraag indienen

GISMO laat toe om aanvragen voor BOF- en IOF-financiering elektronisch in te dienen. De omzetting van de gekende oproepen gebeurt stapsgewijs, sommige oproepen verlopen nog via de papieren weg. Of een aanvraag op papier (= pdf per e-mail) of via GISMO ingediend moet worden, staat vermeld op de specifieke webpagina. …

Lees verder

level: detail
tags: BOF   GISMO   grant  

FWO: welke rapporteringsverplichtingen gelden voor FWO-projecten en hun onderzoeksoutput?

Wat verplicht FWO?

Het FWO verplicht dat alle informatie over onderzoeksresultaten aangeleverd wordt aan het FRIS-onderzoeksportaal als deze resultaten voortkomen uit een project dat minstens gedeeltelijk gefinancierd wordt met FWO-middelen. Aan de UGent wordt het nakomen van deze verplichting ondersteund via GISMO en Biblio.  Vanuit deze institutionele systemen …

Lees verder

level: detail
tags: Biblio   FWO   GISMO   grant  

GISMO: hoe koppel ik een DMP aan mijn project?

 

GISMO fungeert als databank van alle (onderzoeks)projecten aan de UGent.

Toegang tot GISMO met uw UGent-gegevens via http://gismo.ugent.be

Kies vervolgens voor de tab Project. Via het blokje overzicht krijgt u een lijst van al uw afgelopen en lopende projecten.

Wat is een DMP?

Een datamanagementplan (DMP) is een document …

Lees verder

level: detail
tags: GISMO   research data management