Ook interne resultaten weergeven.
Aantal resultaten: 56 Gekozen categorie: Publiceren. Zoek in alle tips


Academische poster

Met een poster adverteer je over je onderzoek. Je wil publiek aantrekken om jouw onderzoek te leren kennen. Een poster moet dus visueel aantrekkelijk zijn om initieel de aandacht op zich te vestigen.

Het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT) geeft op de site Taaladvies allerlei tips, advies en voorbeelden om …

Lees verder

level: algemeen
tags: poster  

Artikelsubmissie: hoe dien je een artikel in bij een wetenschappelijk tijdschrift?

Tips en tricks over hoe je jouw artikel kan publiceren, vind je op de webpagina’s over “Publiceren voor onderzoekers” op de website van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Gent

  Lees verder

level: algemeen
tags: artikel   tijdschrift  

Auteursrecht: mijn rechten als auteur

Als auteur van een werk, ben jij rechthebbende. Soms draag je echter je auteursrechten (vermogensrechten) over aan een ander. Dat is dan de rechthebbende. Als iemand (een deel van) jouw werk wil hergebruiken, dan moet de rechthebbende op jouw werk daar toestemming voor geven. Anderzijds geldt dat ook voor jou …

Lees verder

level: detail
tags: academisch schrijven   auteursrecht  

Auteurswet: basisregels in België

Rechtsgebied

Dit is Belgische wetgeving. De uitzonderingen in de Belgische wet zijn enkel van toepassing op het gebruik van werken binnen België (het maakt hierbij niet uit of het om werken gaat van Belgische of niet-Belgische auteurs, en of de werken al dan niet in België zijn uitgegeven).

Wat wordt … Lees verder

level: algemeen
tags: auteursrecht  

Biblio: wat is de Academische Bibliografie?

Wat is Biblio?

Biblio is zowel de Academische bibliografie als het institutioneel archief van UGent:

 • Academische bibliografie: overzicht van publicaties door UGent onderzoekers.
 • Institutioneel archief ('institutional repository' 'open archive'): online databank van de full texts van UGent publicaties.
 • Biblio integreert beide.
Waarom moet ik mijn publicaties in Biblio invoeren? … Lees verder

level: algemeen
tags: artikel   Biblio   bibliotheek  

Citatiestijl OSCOLA (opleiding rechten)

OSCOLA (The Oxford University Standard for Citation of Legal Authorities) is een citeerstijl die je kan gebruiken indien je in een Engelstalige tekst wil verwijzen naar juridische bronnen, zowel primaire als secundaire. Op de website van Oxford University vind je zowel een uitgebreide handleiding als een quick reference guide. …

Lees verder

level: algemeen
tags: academisch schrijven   FRE   refereren  

Citatiestijl V&A (opleiding rechten)

Ben je student of onderzoeker aan de faculteit rechten, dan wordt je geacht voor je (Nederlandstalige) publicaties de juridische verwijzingen en afkortingen te gebruiken in je publicaties  (thesis, wetenschappelijke artikels). In EndNote vind je deze verwijsstijl terug als V&A2015.

Gezien EndNote een Amerikaans softwarepakket is, werd een eigen versie van …

Lees verder

level: algemeen
tags: academisch schrijven   refereren  

Citation Style OSCOLA (law school)

OSCOLA (The Oxford University Standard for Citation of Legal Authorities) is a citation style that you can use if you want to refer to legal sources, both primary and secondary, in an English-language text. On the Oxford University website you will find both an extensive tutorial and a quick reference …

Lees verder

level: algemeen
tags: academic writing   FRE   refer  

Creative commons: open licentie voor werken met copyright

Algemeen

Een Creative Commons licentie (of CC-licentie) is een open licentie. Dankzij dit soort licenties kan je werken met copyright volgens internationaal erkende standaarden hergebruiken. Dit heet "upfront license" en betekent dat je niet op voorhand toestemming moet vragen om het werk te lezen, delen of gebruiken; je krijgt automatisch …

Lees verder

level: algemeen
tags: artikel   auteursrecht   copyright   open access   open science   tijdschrift  

D-nummer achter een doctoraatproefschrift: wat is dat, is er een link met ISBN en is dat verplicht?

Wat is een D-nummer?

Een D-nummer is het depotnummer van de Koninklijke Bibliotheek van België. Een depotnummer is de code die een uitgever van boeken in België verplicht vooraan of achteraan in een boek moet plaatsen ter identificatie van boek en uitgever. 

Het mag dus niet worden verward met het …

Lees verder

level: algemeen
tags: academisch schrijven   auteursrecht   bibliotheek  

EU funding: wat zijn de Open Access verplichtingen voor publicaties in een Horizon Europe project?

Open Access mandaat voor Horizon Europe projecten

De Europese Commissie voert Open Science hoog in het vaandel. Haar beleid steunt op 2 belangrijke pijlers:

 • Open Access to scientific publications
 • Research data management

Deze tip legt uit hoe te voldoen aan het Open Accessmandaat dat voor alle Horizon Europe-projecten geldt. Voor …

Lees verder

level: algemeen
tags: artikel   auteursrecht   Horizon Europe   open access   open science   tijdschrift  

EU funding: what are the Open Access requirements for publications in Horizon Europe?

In Horizon Europe, the European Commission (EC) requires that all peer-reviewed publications resulting from project funding are open access (OA), i.e.,  freely available online with no restrictions on use, by depositing them in a repository. Peer reviewed articles should be made Open Access immediatly after publications, embargo's are no …

Lees verder

level: algemeen
tags: article   copyright   Horizon Europe   open access   open science  

EndNote: dubbele referenties verwijderen

Dubbele referenties kun je in één klik allemaal laten verwijderen of één per één manueel.

 • Manueel
  • Ga naar het menu References > Find Duplicates
  • Om de juiste van beide referenties te bewaren, klik je op Keep This Record. Met de knop Skip kan je beide versies behouden.


   

  2. …

  Lees verder

  level: algemeen
  tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   refereren  

  EndNote: hoe grote aantallen referenties importeren vanuit Web of Science?

  Tot en met 1000 referenties: Save to EndNote Desktop > Number of records: 1 to 1000     Het is niet mogelijk om meer dan 1000 referenties in 1 keer te importeren vanuit de databank.        Lees verder

  level: algemeen
  tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   refereren  

  EndNote: hoe kan je grote aantallen referenties importeren vanuit Embase?

  Er kunnen tot en met 10.000 referenties geëxporteerd worden:   Boven de zoekresultaten naast 'Results:   Export > RIS Format (Mendeley, EndNote) > Export     Het exacte aantal zoekresultaten verschijnt in de lijst onder Select number of items   Lees verder

  level: algemeen
  tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   FFW   FGE   refereren  

  EndNote: hoe kan je informatie toevoegen aan een set van referenties?

  Bijvoorbeeld: keyword X toevoegen aan een set van referenties of de naam van de databank toevoegen waaruit de referenties gehaald werden?   Via het menu Library > Change/Move/Copy Fields > Selecteer het veld dat je wilt bewerken en vul aan. Je kan hiervoor de velden 'Custom' gebruiken.   Lees verder

  level: detail
  tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   refereren  

  EndNote: hoe kan je je library delen via EndNote Online?

  Een library delen kan via het synchroniseren van je EndNote desktop versie met je EndNote Online.    Synchroniseren Alvorens te beginnen met het opzetten van de Sync via Edit > Preferences > Sync moet er een goede backup van de library gemaakt zijn! Sommige gebruikers hebben al een account aangemaakt … Lees verder

  level: detail
  tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   refereren  

  EndNote: hoe kan je referenties importeren vanuit ClinicalTrials.gov?

  TIP: Als je niet ál je zoekresultaten wil exporteren, dien je eerst de gewenste referenties te selecteren. Vervolgens worden deze automatisch tijdelijk bewaard bij 'Saved studies', zie knop rechtsboven.

  • Open je lijst met opgeslagen referenties door te klikken op Saved Studies > Download (rechtsboven)
  • Selecteer het bestandsformaat: Plain text > …
  Lees verder

  level: algemeen
  tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   FFW   FGE   refereren  

  EndNote: hoe kan je referenties importeren vanuit The Cochrane Library?

  Stap 1: Selecteer de referenties die je wilt exporteren > Export selected citation(s) Stap 2: Selecteer het formaat Plain Text > vink Include Abstract aan > Download en sla op.   Opmerking: niet opslaan als RIS-bestand   Stap 3: Ga naar EndNote en klik op de Import-knop.     Stap … Lees verder

  level: detail
  tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   FFW   FGE   refereren  

  EndNote: hoe kan je velden personaliseren?

  Stap 1: Klik op Edit > Preferences > Reference Types > Modify Reference Types   Voeg nieuwe velden toe bij de Custom (1,2, etc.) velden (zie afbeelding). Neem bij voorkeur een veld dat nog niet automatisch wordt ingevuld door EndNote bij een bepaalde Reference Type (bijv. Custom 3 in geval … Lees verder

  level: algemeen
  tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   refereren  

  EndNote: hoe maak je een nieuwe bibliotheek?

  1. Open EndNote via Athena

  Athena nog niet op je laptop?

  Installeer dan eerst een Citrix client programma op je toestel.
  Zie ook: http://helpdesk.ugent.be/athena/ica.php

  2. Klik in EndNote op "File" - New

  3. Sla op onder je H-schijf op de server, best in een eigen mapje

  Een .enl bestand en …

  Lees verder

  level: detail
  tags: EndNote   refereren  

  EndNote: wat is dit?

  EndNote

  is een softwarepakket dat helpt:

  • informatie te beheren: informatie verzamelen op één plaats, groeperen, becommentariëren, voorzien van trefwoorden
  • referenties, voetnoten en bibliografie aan te maken: referenties toevoegen aan teksten volgens een referentiestijl, zelf referentiestijlen aanpassen of aanmaken, bibliografische lijsten opstellen

  Het gebruik van een referentiesoftware heeft vele voordelen:

  • creëren …
  Lees verder

  level: algemeen
  tags: EndNote   refereren  

  EndNote: wat is een Compressed Library en waarvoor gebruik je dit?

  Een Compressed Library is een gecomprimeerde library die zowel je .enl-bestand als geassocieerde .data-folder in 1 bestand bevat. Dat bestand heeft een .enlx- extensie. Een goed advies is om regelmatig een Compressed Library te maken en op een veilige plaats te bewaren (bij wijze van back-up van je library).   … Lees verder

  level: detail
  tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   refereren  

  EndNote: wat is een Traveling Library en waarvoor gebruik je dit?

  Een Traveling Library is een aparte bibliotheek waarin enkel die referenties uit één bepaalde tekst voorkomen. Dat zijn doorgaans heel kleine bibliotheken, die als dusdanig heel gemakkelijk met het manuscript mee verstuurd kunnen worden naar een uitgever, tijdschrift, editor, of andere. Een Traveling Library kan je aanmaken vanuit Word.   Anderzijds … Lees verder

  level: detail
  tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   refereren  

  EndNote: wat is het verschil tussen tijdelijke en permanente groepen en welke implicaties heeft dit?

  Na een actie, bijv. referenties importeren, een online search, referenties invoegen in een Worddocument, enz., wordt een tijdelijke groep aangemaakt. Je kan de referenties van respectievelijk je (laatste!) import, je (laatste!) online search en je referentielijst in je Worddocument bekijken in een tijdelijke groep. Na afsluiten van je EndNote library/software … Lees verder

  level: detail
  tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   refereren  

  Evaluatie van onderzoek: altmetrics

  Altmetrics zijn niet-traditionele, kwantitatieve indicatoren die als alternatief naar voren worden geschoven voor indicatoren zoals de Journal Impact Factor en de H-Index. Altmetrics geven je een inzicht in bijvoorbeeld het aantal downloads van je publicatie of dataset, het aantal vermeldingen op Twitter, het aantal citaties in Wikipedia of beleidsdocumenten, het …

  Lees verder

  level: algemeen
  tags: evalueren   kwaliteitsbeoordeling  

  Evidence-based richtlijn: hoe een kwaliteitsvolle richtlijn opstellen?

  Wat is een evidence-based richtlijn?

  Een evidence-based guideline (oftewel: een richtlijn voor de klinische praktijk) is een systematisch opgestelde verklaring die aanbevelingen bevat om artsen, patiënten, zorgverleners of beleidmakers te helpen bij het nemen van beslissingen over passende gezondheidszorg in specifieke klinische omstandigheden met als doel om de zorg voor …

  Lees verder

  level: algemeen
  tags: evidence-based guideline   evidence-based richtlijn  

  FileSender: introductie

  Voor het versturen van grote digitale (werkgerelateerde) bestanden raadt de DICT Helpdesk van de Universiteit Gent de webapplicatie Belnet FileSender aan. Het voordeel van FileSender is dat je grote bestanden tot 6 TB gratis en op een veilige manier kan versturen. Je hoeft geen account aan te maken wanneer je …

  Lees verder

  level: algemeen
  tags: research data management  

  ISBN: wat is dit en hoe vraag ik er een aan?

  ISBN staat voor Internationaal Standaard Boek Nummer. Het is een unieke, wereldwijd gebruikte standaard voor de identificatie van boeken. Het doel van het ISBN is om elke titel die een uitgever publiceert snel en eenvoudig terug te vinden in databanken.
  Een ISBN is wettelijk niet verplicht, maar wordt aangeraden indien …

  Lees verder

  level: algemeen
  tags: FBW