Log in to see restricted items.
Aantal resultaten: 60 Selected category: Search / find. Search in all tips


Finding (European) Legislation

In EUR-Lex you can find EU law, EU case law, other European public documents and the authentic electronic version of the Official European Journal, available in the 24 languages of the European Union.    Read more

level: algemeen


Resources: search and find information

Do you need to write a text or do you need to find information and you are looking for the right resources? Step 1: define your subject Narrow down your subject on the basis of literature on the subject. Explore the subject. You can read a paper of your teacher/promotor, ...    Read more

level: algemeen


Acta Sanctorum (Chadwyck) database

Acta Sanctorum is a full text database containing the texts of 68 volumes of the Acta Sanctorum, a series of critical editions of hagiographies, published by Société des Bollandistes between 1643 and 1940. You also have the possibility to search the church writings in the Patrologia Latina at the same ...    Read more

level: algemeen


DOI / ISBN / ISSN / PMID

These are all unique identifiers that refer to a specific source. Based on these identifiers, you will always be able to find the full and correct bibliographical information. A DOI or Digital Object Identifier is a code distributed by the International DOI Foundation, or IDF. It can refer to ...    Read more

level: algemeen


JSTOR

JSTOR is a (largely) fulltext mutidisciplinary database, originally designed to make the content of academic journals (Journal Storage) easily accessible to universities, but since then supplemented with books and primary sources. JSTOR employs a moving wall: which means that there is a fixed period or gap between the publication of ...    Read more

level: algemeen


Web of Science: how to find the impact factor and ranking of a journal?

Open Web of Science Go to the library catalogue lib.ugent.be > Databases > WoS : Web of Science. Open the citation reports Click JOURNAL CITATION REPORTS in the top menu. Look up the journal Enter the title, the short title, or the ISSN of the journal you’re looking for in ...    Read more

level: detail


EEBO: Early English Books Online (ProQuest)

De EEBO (Early English Books Online) fulltext databank bevat scans van meer dan 100.000 boeken van de eerste gedrukte werken in het Engels (1473-1700) en vond zijn oorsprong in de UMI (University Microfilms)- collectie van Eugene Power. TCP (Tekst Creation Partnership) is een associatie waardoor men geleidelijk aan deze teksten ...    Read more

level: algemeen


EEB: Early European Books (ProQuest)

Deze fulltext databank bevat kleurenscans van Europese boeken uit de 15e, 16e en 17e eeuw in verschillende talen (zoals Latijns, Nederlands, Italiaans, Deens, Frans, Duits en Grieks). Je kan tegelijkertijd de databank EEBO (Early English Books Online) doorzoeken (Engelse boeken van 1473 tot 1700). Ons abonnement biedt toegang tot de collecties die ...    Read more

level: algemeen


Google Books: inhoud

Google Books bevat zowel fictie, non-fictie als wetenschappelijke boeken. Google vormde de collectie door enerzijds contracten af te sluiten met uitgevers (recente en oudere werken: Partner Program) en anderzijds door collecties in te scannen van bibliotheken wereldwijd (voornamelijk oudere werken: Library Project). Ook de collectie van de Universiteitsbibliotheek ...    Read more

level: algemeen


PhilPapers

PhilPapers is een bibliografische databank voor wetenschappelijke literatuur over filosofie. Het bevat ook het Open Access archief PhilArchive en een online gids voor filosofen: PhilPeople. Zoeken Zowel in de bibliografische databank als in het Open Access archief kan je zoeken op onderwerp, of in het zoekvenster via een eigen zoekterm. ...    Read more

level: algemeen


International Medieval Bibliography (IMB), Bibliographiy of Medieval Civilisation (BCM) & International Bibliography of Humanism and the Renaissance (IBHR) (Brepolis)

Deze bibliografische databanken bevatten de gegevens van boeken, tijdschriftartikels en diverse (essays, congresverslagen en feestbundels). Alledrie de databanken worden op dezelfde manier geïndexeerd. Op de beginpagina (=Simple Search) krijg je een zoekvenster waar je op alle velden of auteur kan zoeken. Je hebt ook de mogelijkheid thematisch te ...    Read more

level: algemeen


PAO: Periodicals Archive Online (ProQuest)

De Periodicals Archive Online is een fulltext databank die honderden tijdschriften uit de geesteswetenschappen archiveert rond volgende onderwerpen: Agriculture Ancient civilisations Anthropology/Ethnology Applied arts Archaeology Architecture Area studies (Africa/ Asia/ Australasia/ Europe/ Middle East) Black studies Business/Management Economics Education Fine arts Folklore Geography History (General/ The Americas) Humanities (General) Jewish ...    Read more

level: algemeen


IBA: International Bibliography of Art (ProQuest)

IBA (International Bibliography of Art) is een bibliografische databank die referenties bevat van artikels, naslagwerken, dissertaties, conference papers en boeken rond kunst en kunstgeschiedenis. Het is de opvolger van de BHA (Bibliography of the History of Art - Getty). Volgende onderwerpen komen aan bod: Europese kunst vanaf de late oudheid ...    Read more

level: algemeen


VIDEO Inhoud van de catalogus

De catalogus is beschikbaar via lib.ugent.be.    Read more

level: algemeen


ODNB: Oxford Dictionary of National Biography

ODNB (Oxford Dictionary of National Biography) is een biografische databank met meer dan 60.000 biografieën van mensen uit de Britse geschiedenis. Deze nationale biografie bestaat ook in print en wordt 3x per jaar geüpdatet. Je kan zoeken op naam van de persoon of op andere zoektermen maar ook ...    Read more

level: algemeen


Zoeken: citatiezoeken

Bij de zoekmethode "citatiezoeken" gebruik je "geciteerd door"-verwijzingen, met andere woorden bronnen die voortbouwen op de onderhavige publicatie. Je werkt dus altijd vooruit in de tijd, want de literatuur die verwijst naar een reeds gepubliceerd artikel is altijd recenter dan het onderhavige artikel zelf. Dit is dan ook een goede ...    Read more

level: algemeen


VIDEO Leentermijn verlengen

Voor ontleningen van boeken uit de UGent bibliotheken is de normale leentermijn voor studenten 4 weken en voor personeel 8 weken. Afwijkingen zijn evenwel mogelijk per faculteit; zie reglement. Je kan een ontlening maximaal driemaal zelf verlengen via het persoonlijk dashboard in de catalogus. Verlengen kan tot 15 dagen na de inleverdatum ...    Read more

level: algemeen


Zoeken: sneeuwbalzoeken

Bij deze manier van zoeken vertrek je vanuit de literatuurlijst oftewel bibliografie achterin het door jou geraadpleegde werk om andere verwante werken te vinden, die de auteur bij het schrijven van zijn publicatie heeft gebruikt. Je werkt zo altijd terug in de tijd, want de literatuur in de bibliografie is ...    Read more

level: algemeen


MLA International Bibliography & Directory of Periodicals (Ebsco)

Deze bibliografische databank bevat de gegevens van boeken, websites en artikels (in het Engels en een 60-tal andere talen) samengesteld door de Modern Language Association of America vanaf 1926. Ze omvat volgende onderzoeksvelden: Moderne literatuur Literatuurtheorie en literatuurkritiek Taalkunde Taalonderwijs Film, televisie en theater Retorica en schrijfkunst Geschiedenis van het ...    Read more

level: algemeen


Wilson Art Full Text (Ebsco)

De Wilson Art databank biedt fulltext gegevens aan uit 300 tijdschriften; bibliografische gegevens uit 600 tijdschriften (waarvan 280 peer-reviewed), 13.000 scripties rond kunst, fotografie, film en architectuur én 200.000 kunstreproducties. In de zoekopdracht kan je direct de zoekvraag verfijnen (bijvoorbeeld naar type of publicatiedatum) én verbreden (door bijvoorbeeld verwante woorden toe te staan). Deze ...    Read more

level: algemeen


WTCB publicaties

WTCB publicaties = Publicaties van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) bestaat al sinds 1959 en werd opgericht door en voor de sector. De hoofdopdrachten van het WTCB zijn onderzoeken, informeren en innoveren. Het Centrum beschikt over verschillende laboratoria ...    Read more

level: algemeen


Project Muse

Project Muse is een full text databank met peer-reviewed artikelen en boeken uit de geestes- en sociale wetenschappen rond volgende onderzoeksgebieden: Area and Ethnic Studies Art and Architecture Creative Writing Education Film, Theater, and Performing Arts History Language and Linguistics Library Science and Publishing Literature Medicine and Health Music Philosophy ...    Read more

level: algemeen


Oxford Reference Online. Premium Collection

De Oxford Reference Online. Premium Collection databank bevat 2 miljoen lemma's uit naslagwerken zoals de Oxford University Press’s Dictionaries, Companions en Encyclopedias uit 25 verschillende onderwerpsgebieden. Je kan er tijdslijnen in terugvinden, citaten, een Engels beeldwoordenboek en vertalende woordenboeken zoals Iers-Engels en Welsh-Engels. Je kan in het zoekvenster (een) zoekterm(en) ...    Read more

level: algemeen


Dyabola

Het Dyabola project is een portaalsite die toegang geeft tot verschillende bibliografische databanken van publicaties m.b.t. archeologie. Wij hebben een abonnement op de volgende collecties: Archaeological Bibliography (enhanced Version of Realkatalog) 1956-... (in Duits, Engels, Frans of Italiaans) The Annual Archaeological Bibliography 2019 (in Duits, Engels, Frans of Italiaans) Attic Gravestones ...    Read more

level: algemeen


NBD Bouwtechniek

NBD Bouwtechniek is een site waar producenten hun producten in beeld laten komen bij zowel uitvoerders als voorschrijvers en waar ze hun doelgroep proberen te bereiken via productpresentaties. Voorschrijvers en uitvoerders gebruiken NBD-Online als platform voor het vinden van technische informatie over bouwmaterialen, bestekteksten en leveranciersinformatie, of om inspiratie op ...    Read more

level: algemeen


Toegang tot (Belgische) juridische databanken

Vanaf welke locatie kan je toegang krijgen tot de belangrijkste Belgische juridische databanken Jura, Stradalex en Jurisquare : Jura: -enkel beschikbaar op faculteit Rechten en faculteit Economie (Tweekerken) -geen toegang op andere faculteiten -geen toegang via Athena Strada Lex: -enkel beschikbaar op faculteit Rechten en faculteit Economie (Tweekerken) -geen toegang ...    Read more

level: algemeen


BNTL: Bibliografie Nederlandse Taal en Literatuurwetenschap

BNTL is een bibliografische databank met beschrijvingen van boeken en tijdschriftartikelen op het gebied van de Nederlandse en Friese taal- en letterkunde. Zowel Nederlandse, Vlaamse als buitenlandse publicaties zijn erin opgenomen. Om toegang te hebben tot de databank surf je naar Picarta, en gebruik je de volgende logingegevens: (naam/nummer: ...    Read more

level: algemeen


Toegang (tot full text of databank): waarom wel/niet?

De meeste databanken die je via lib.ugent.be terugvindt, zijn enkel toegankelijk binnen UGent. Externen, gebruikers die niet aan UGent verbonden zijn, kunnen de meeste van deze databanken raadplegen in één van de UGent-bibliotheken. Zij kunnen echter geen toegang krijgen van thuis uit. Ben je als student, onderzoeker of medewerker verbonden ...    Read more

level: algemeen


Oxford Music Online

Deze fulltext databank verzamelt zo'n 60.000 peer-reviewed artikelen over muziek uit volgende naslagwerken: Grove Music Online The Oxford Companion to Music The Oxford Dictionary of Music Encyclopedia of Popular Music The Grove Dictionary of American Music The Grove Dictionary of Musical Instruments The New Grove Dictionary of Jazz The New ...    Read more

level: algemeen


Endnote X9: wat is nieuw in vergelijking met vroegere versies?

Sinds eind september 2018 is via het Athena-platform EndNote X9 beschikbaar. Deze nieuwe versie vervangt de EndNote X8-versie. Compatibiliteit tussen beide versies is voorzien. Nieuwigheden - extra mogelijkheden bij het delen van een library (read-only vs. read-and-write, verschillende rollen voor verschillende gebruikers) - extra referentiestijlen (meer dan 7000 beschikbaar) - ...    Read more

level: detail