Ook interne resultaten weergeven.
Aantal resultaten: 63 Gekozen categorie: Integer onderzoek & ethiek. Zoek in alle tips


AVG: Waar moet ik aan denken bij het gebruik van (online) surveytools?

Wanneer je voor het verzamelen van persoonsgegevens gebruik maakt van een (online) surveytool, moet jij er als onderzoeker over waken dat deze surveytool én jouw gebruik ervan conform is aan de AVG/GDPR.

Hoe kan ik nagaan of een online surveytool GDPR-conform is?

Vooraleer je een surveytool gebruikt, moet je nagaan …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: Waar moet ik aan denken wanneer ik persoonsgegevens verwerk van minderjarigen?

Minderjarigen (kinderen -18 jaar) hebben recht op specifieke bescherming, aangezien zij zich vaak minder bewust zijn van hun rechten, de mogelijke risico’s en gevolgen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens.

Transparantie

Minderjarigen moeten geïnformeerd worden over welke persoonsgegevens over hen verzameld worden, waarvoor deze gebruikt zullen worden, wat …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: Waaraan moet ik denken bij de doorgifte van persoonsgegevens naar andere landen of internationale organisaties?

Wanneer je binnen je onderzoek samenwerkt met onderzoekers, partners of instellingen gevestigd in een ander land, binnen of buiten de EU, moet je aandachtig zijn bij het toegankelijk maken, doorgeven en uitwisselen van persoonsgegevens. Dit geldt ook wanneer je beroep doet op  verwerkers of onderaannemers, zoals bijvoorbeeld voor het afnemen …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: Waaraan moet ik denken wanneer ik samenwerk met anderen of mijn data deel?

Het delen van persoonsgegevens binnen de UGent

Onderzoeksdata met persoonsgegevens kunnen onder bepaalde voorwaarden binnen de UGent gedeeld worden met met collega-onderzoekers (binnen of buiten je eigen onderzoeksproject) voor een verdere verwerking of hergebruik. Het is belangrijk om deze doorgifte van data te documenteren en te motiveren in het AVG …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: Wanneer verwerk ik persoonsgegevens met een hoog risico en wanneer moet ik een GEB uitvoeren?

Wat is een GEB?


Wanneer de aard van de persoonsgegevens of de verwerking voor de betrokkenen een waarschijnlijk hoog risico met zich meebrengt, ben je verplicht om voor de aanvang van de verwerking een risicoanalyse uit te voeren, een zogenaamde gegevensbeschermingseffectbeoordeling (afgekort ‘GEB’).


Een GEB is een instrument om …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: Wat moet ik doen wanneer er sprake is van een datalek?

Een datalek is een veiligheidsincident dat de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van persoonsgegevens aantast. Mogelijke incidenten die kunnen leiden tot een datalek zijn:

 • toegang tot persoonsgegevens door een onbevoegde derde;
 • opzettelijke of onopzettelijke actie die de beveiliging van persoonsgegevens beïnvloedt;
 • het verzenden van persoonsgegevens naar een onjuiste ontvanger;
 • diefstal of …
Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: hoe ben ik transparant ten aanzien van de betrokkenen van mijn onderzoek?

Het informeren van de personen wiens persoonsgegevens verwerkt worden (de betrokkenen) is één van de basisprincipes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) (‘transparantie’).

Als onderzoeker is het jouw taak om deze informatie op een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: hoe beveilig ik mijn data op een correcte manier?

Wanneer je persoonsgegevens verwerkt heb je de ethische én juridische verplichting om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens voldoende beschermd worden voor, tijdens en na je onderzoek.

Het basisniveau van beveiliging moet altijd overeenkomstig het informatieveiligheidsbeleid van de UGent zijn. Specifiek voor elke verwerking of onderzoek kunnen echter bijkomende maatregelen noodzakelijk …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: hoe lang mogen onderzoeksdata met persoonsgegevens bewaard worden?

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) mogen persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (zie principe ‘opslagbeperking’).

Het RDM-beleidskader van de UGent vereist dat onderzoeksdata bewaard moeten worden tot minimum 5 …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: hoe registreer ik mijn verwerkingen van persoonsgegevens?

Waarom verwerkingsactiviteiten registreren?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, beter bekend als General Data Protection Regulation of GDPR) vereist dat alle verwerkingen van persoonsgegevens aan UGent en UZ Gent gedocumenteerd en geregistreerd worden in een ‘register van verwerkingsactiviteiten’, het AVG Register.

Deze interne registratie vervangt de vroegere ‘aangifteplicht’ bij …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: hoe zorg ik ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig gebeurt?

De verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig indien aan één van de voorwaarden of rechtsgronden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) is voldaan.

Het is heel belangrijk om aan de start van je onderzoek de toepasselijke rechtsgrond voor de verwerking aan te duiden (in …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: waar moet ik aan denken vooraleer ik bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerk?

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens (gevoelige persoonsgegevens)

Sommige persoonsgegevens vallen onder de zogenaamde “bijzondere categorieën” van persoonsgegevens: dit zijn persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over gezondheid of iemands seksueel gedrag of gerichtheid …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: waar moet ik aan denken wanneer ik gebruik maak van een mailinglijst/verzendlijst in het kader van mijn onderzoek?

Als onderzoeker maak je voor je onderzoek (bv. het versturen van uitnodigingen om deel te nemen aan een survey/interview) of voor je onderzoeksactiviteiten (bv. het versturen van uitnodiging voor een event/conferentie) soms gebruik van mailinglijsten of verzendlijsten. Mailinglijsten of verzendlijsten bestaan uit postadressen of e-mailadressen (zelfs louter professionele emailadressen). Dit …

Lees verder

level: algemeen
tags: GDPR   research data management  

AVG: waaraan moet ik denken bij het design van mijn onderzoek?

Privacy by design

In de ontwerpfase van je onderzoek denk je doorgaans na over de inhoudelijke en methodologische aspecten ervan.

Met het oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) is het belangrijk om in de ontwerpfase ook de verzameling en de verwerking van persoonsgegevens …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: waarom is het belangrijk om mij te houden aan deze wetgeving?

Bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkenen

Als je persoonsgegevens verwerkt is het jouw taak om de rechten en vrijheden van de betrokkenen te beschermen zoals voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).

Hiervoor moet je de mogelijke risico’s verbonden aan de …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: wanneer is deze wetgeving van toepassing op mijn onderzoek?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) is van toepassing

 • wanneer jij (of jouw instelling/organisatie) persoonsgegevens verwerkt (d.w.z. verzamelt, vastlegt, ordent, structureert, opslaat, bijwerkt of wijzigt, opvraagt, raadpleegt, gebruikt...) in het kader van wetenschappelijk onderzoek, onafhankelijk van de oorsprong van de persoonsgegevens
 • wanneer jij (of jouw …
Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Wanneer je voor je onderzoek persoonsgegevens verwerkt, moet je rekening houden met de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).

De AVG: nieuwe Europese privacywetgeving

De AVG is van kracht sinds 25 mei 2018 en zorgt voor een modernisering van de wetgeving rond …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: wat moet ik doen bij een verdere/secundaire verwerking van persoonsgegevens?

Primaire vs. secundaire verwerking

Bij verdere of secundaire verwerking van persoonsgegevens worden, in een onderzoeksproject, de persoonsgegevens niet rechtstreeks door jou bij de betrokkenen verzameld.

Wanneer je binnen je onderzoek wel zelf de persoonsgegevens rechtstreeks van de betrokkenen verzamelt met een specifieke doelstelling voor ogen, gaat het om een primaire …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: wat verandert er ten opzichte van de vorige privacywetgeving?

Hoewel de hoofdlijnen van de vorige privacywetgeving grotendeels behouden blijven, brengt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) een aantal belangrijke veranderingen met zich mee. 

1. Zelfverantwoordingsplicht

De vroegere 'aangifteplicht' bij de privacycommissie werd vervangen door een 'zelfverantwoordingsplicht' waarbij je als onderzoeker zelf de verwerking van …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: wat zijn de basisprincipes?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation(GDPR) is gebaseerd op zes basisprincipes waarmee je rekening moet houden bij de verwerking van persoonsgegevens.

Basisprincipes 1. Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie

Je bent verplicht om persoonsgegevens te verwerken op een transparante manier met respect voor alle wetten, reglementen en regels …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: wat zijn de verschillende rollen en verantwoordelijkheden?

Binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) worden verschillende rollen gedefinieerd bij de verwerking van persoonsgegevens. De belangrijkste rollen zijn: 

 • verwerkingsverantwoordelijke
 • gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke
 • verwerker

Aangezien verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers verschillende verantwoordelijkheden en verplichtingen hebben, is het belangrijk dat je deze rollen (samen met de andere partners …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens

De Europese wet die bekend staat als de “AVG”, is van toepassing op het gebruiken van persoonsgegevens. De vraag wanneer gegevens wel of niet “persoonsgegevens” zijn in de zin van deze wet is daarom van groot belang.

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: welke informatie moet ik opnemen in een informed consent formulier wanneer de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming van de betrokkenen?

Om rechtmatig te zijn, moet de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd zijn op een van de rechtsgronden voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).

Indien de verwerking van persoonsgegevens binnen jouw onderzoeksproject gebaseerd is op toestemming van de betrokkenen als rechtsgrond, moet deze toestemming …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: welke rechten hebben de betrokkenen, hoe respecteer ik deze en welke uitzonderingen kunnen gelden voor onderzoek?

De Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) definieert de personen wiens persoonsgegevens verwerkt worden als de betrokkenen.

Je moet er als onderzoeker rekening mee houden dat de betrokkenen binnen de AVG verschillende rechten kunnen uitoefenen ten opzichte van hun persoonsgegevens.

1. Recht op informatie

Je …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: wie wordt beschouwd als kwetsbare personen?

In de context van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) wordt soms gesproken van kwetsbare natuurlijke personen. 

Voorbeelden
 • minderjaringen
 • zwangere vrouwen
 • ouderen
 • mensen met psychische aandoeningen
 • asielzoekers
 • andersvaliden
 • etnische minderheden
 • zieken en patiënten

Vaak gaat het over personen die handelingsonbekwaam zijn, personen die hun toestemming …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

DMPonline.be: How do I write a Data Management Plan?

DMPonline.be is an online tool to help Ghent University researchers write an effective Data Management Plan (DMP). This tip explains how to use this tool.

What is a DMP?

A Data Management Plan is a formal document that specifies how research data will be handled both during and after a …

Lees verder

level: algemeen
tags: integriteit   integrity   research data management  

DMPonline.be: when and how to sign in via ORCID?

 

This tip explains in which situations you might want to sign into and use DMPonline.be via ORCID, and how to do this.

 

For more general information on how to use the planning tool DMPonline.be, check out the following tips:

 • On …
Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   GDPR   integriteit   integrity   research data management  

EU funding: wat zijn de Open Access verplichtingen voor publicaties in een Horizon Europe project?

Open Access mandaat voor Horizon Europe projecten

De Europese Commissie voert Open Science hoog in het vaandel. Haar beleid steunt op 2 belangrijke pijlers:

 • Open Access to scientific publications
 • Research data management

Deze tip legt uit hoe te voldoen aan het Open Accessmandaat dat voor alle Horizon Europe-projecten geldt. Voor …

Lees verder

level: algemeen
tags: artikel   auteursrecht   Horizon Europe   open access   open science   tijdschrift  

EU funding: what are the Open Access requirements for publications in Horizon Europe?

In Horizon Europe, the European Commission (EC) requires that all peer-reviewed publications resulting from project funding are open access (OA), i.e.,  freely available online with no restrictions on use, by depositing them in a repository. Peer reviewed articles should be made Open Access immediatly after publications, embargo's are no …

Lees verder

level: algemeen
tags: article   copyright   Horizon Europe   open access   open science  

Ethiek: Hoe vul ik de ethische vragenlijst in voor een BOF- of IOF-aanvraag?

Achtergrondinformatie voor aanvragers van BOF- en IOF-financiering voor het invullen van hun ethische vragenlijst

Achtergrond

Deze richtlijnen zijn bedoeld om aanvragers van BOF- en IOF-financiering te helpen bij het invullen van hun ethische vragenlijst (zie bijlage hieronder). Uiteraard moet je onderzoek steeds in overeenstemming zijn met alle toepasselijke EU- en …

Lees verder

level: algemeen
tags: ethics   ethiek