Ook interne resultaten weergeven.
Aantal resultaten: 62 Gekozen categorie: Schrijven. Zoek in alle tips


APA: referentielijst opstellen

Wanneer je in de tekst refereert naar een bron, zet je die achteraan je werk in een referentielijst of literatuurlijst. Die lijst bevat enkel bronnen die je voor je publicatie hebt gebruikt. Achtergrondliteratuur hoort er dus niet thuis.

Zo'n referentielijst opstellen is veel werk; probeer dus bronnen zo goed …

Lees verder

level: detail
tags: academisch schrijven   refereren  

APA: refereren in de tekst

Wanneer je refereert in de tekst, bijvoorbeeld na een citaat, is de werkwijze hetzelfde voor digitale en niet-digitale bronnen. Hieronder vind je concrete voorbeelden die tonen hoe dat eruitziet voor de meest gangbare bronnen en dat volgens de APA 7 stijl. Op het einde van je tekst komt de referentielijst …

Lees verder

level: detail
tags: refereren  

Academisch schrijven: hoe doe je dat?

UGent biedt via verschillende kanalen ondersteuning op het vlak van (academisch) schrijven.

Studentenportaal

Het studentenportaal behandelt dit onderwerp uitgebreid. Bekijk voor meer informatie:

 1. de webpagina Schrijf een paper, bachelor- of masterproef 

2. de webpagina Schrijf academisch

Lees verder

level: algemeen
tags: academic writing   academisch schrijven  

Artstor

De ARTstor beeldendatabank bevat meer dan een miljoen kwalitatieve digitale afbeeldingen die via het Images for Academic Publishing (IAP) programma gratis gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk doeleinden.

Bij de beginpagina krijg je een zoekvenster waar je de zoekterm kan ingeven. Je hebt ook de mogelijkheid te browsen volgens:

 • Geography, …
Lees verder

level: algemeen
tags: databank   FEA - architecture   FLW  

Auteurschap: auteursrollen (contribution disclosure – author(ship) contribution statements)

Auteurschap

Erkenning voor de effectieve bijdrage die iemand levert aan een wetenschappelijke publicatie, gebeurt vandaag in hoofdzaak via het, al dan niet, opnemen van de namen van (individuele) bijdragers op een (min of meer) beperkte namenlijst verbonden aan die publicatie.

De plaats op deze lijst bepaalt niet zelden het ‘belang’ …

Lees verder

level: algemeen
tags: academic writing   academisch schrijven   article   artikel   ethics   ethiek   integriteit   integrity   journal   tijdschrift  

Auteurschap: wanneer kan iemand als auteur worden opgenomen

De voorwaarden

 • Onderzoekers die op een significante manier bijdragen aan de totstandkoming van de publicatie worden toegevoegd aan de auteurslijst. “Auteurs worden geacht een aanzienlijke bijdrage te hebben geleverd aan het ontwerp van het onderzoek, de verzameling van relevante gegevens of analyse en interpretatie van de resultaten.” (Europese gedragscode voor …
Lees verder

level: algemeen
tags: academic writing   academisch schrijven   article   artikel   ethics   ethiek   integriteit   integrity   journal   tijdschrift  

Auteurschap: wat is het beleid aan de UGent

Auteurschap 

Auteurschap houdt verband met de effectieve bijdrage die iemand levert aan een wetenschappelijke publicatie. Verschillende belanghebbenden binnen de wetenschap (onderzoeksinstellingen, faculteiten, financiers, uitgeverijen, tijdschriften, …) hebben standaarden ontwikkeld om dit aspect van wetenschappelijk publiceren te regelen. 

Auteurschap is een belangrijke (mede)factor voor de academische impact en de reputatie van individuele onderzoekers …

Lees verder

level: algemeen
tags: academic writing   academisch schrijven   article   artikel   ethics   ethiek   integriteit   integrity   journal   tijdschrift  

Auteursrecht: mijn rechten als auteur

Als auteur van een werk, ben jij rechthebbende. Soms draag je echter je auteursrechten (vermogensrechten) over aan een ander. Dat is dan de rechthebbende. Als iemand (een deel van) jouw werk wil hergebruiken, dan moet de rechthebbende op jouw werk daar toestemming voor geven. Anderzijds geldt dat ook voor jou …

Lees verder

level: detail
tags: academisch schrijven   auteursrecht  

Auteurswet: basisregels in België

Rechtsgebied

Dit is Belgische wetgeving. De uitzonderingen in de Belgische wet zijn enkel van toepassing op het gebruik van werken binnen België (het maakt hierbij niet uit of het om werken gaat van Belgische of niet-Belgische auteurs, en of de werken al dan niet in België zijn uitgegeven).

Wat wordt … Lees verder

level: algemeen
tags: auteursrecht  

Citatiestijl OSCOLA (opleiding rechten)

OSCOLA (The Oxford University Standard for Citation of Legal Authorities) is een citeerstijl die je kan gebruiken indien je in een Engelstalige tekst wil verwijzen naar juridische bronnen, zowel primaire als secundaire. Op de website van Oxford University vind je zowel een uitgebreide handleiding als een quick reference guide. …

Lees verder

level: algemeen
tags: academisch schrijven   FRE   refereren  

Citatiestijl V&A (opleiding rechten)

Ben je student of onderzoeker aan de faculteit rechten, dan wordt je geacht voor je (Nederlandstalige) publicaties de juridische verwijzingen en afkortingen te gebruiken in je publicaties  (thesis, wetenschappelijke artikels). In EndNote vind je deze verwijsstijl terug als V&A.

Gezien EndNote een Amerikaans softwarepakket is, werd een eigen versie van …

Lees verder

level: algemeen
tags: academisch schrijven   refereren  

Citation Style OSCOLA (law school)

OSCOLA (The Oxford University Standard for Citation of Legal Authorities) is a citation style that you can use if you want to refer to legal sources, both primary and secondary, in an English-language text. On the Oxford University website you will find both an extensive tutorial and a quick reference …

Lees verder

level: algemeen
tags: academic writing   FRE   refer  

Collaboratief aan een artikel schrijven: wat zijn de mogelijkheden?

Er zijn verschillende online schrijfplatformen met samenwerkingsmogelijkheid zoals OneDrive, Google Drive, Sharepoint of Overleaf.

De UGent biedt elke medewerker en student een eigen OneDrive for Business met een opslagruimte van 2 Terabyte.

  Lees verder

level: algemeen
tags: academisch schrijven   artikel  

DMPonline.be: How do I write a Data Management Plan?

DMPonline.be is an online tool to help Ghent University researchers write an effective Data Management Plan (DMP). This tip explains how to use this tool.

What is a DMP?

A Data Management Plan is a formal document that specifies how research data will be handled both during and after a …

Lees verder

level: algemeen
tags: integriteit   integrity   research data management  

EndNote 20 : wat is nieuw in vergelijking met vroegere versies ?

Sinds juli 2021 is via het Athena-platform EndNote 20 beschikbaar. Deze nieuwe versie vervangt de EndNote X9-versie. Compatibiliteit tussen beide versies is voorzien.   Nieuwigheden

- moderne interface

- samanvatting van de referentie zet cruciale informatie op de eerste plaats

- verbeterde zoekmachine

- nieuwe PDF-viewer met annotatiemogelijkheden

- ontdubbeling …

Lees verder

level: algemeen

EndNote: dubbele referenties verwijderen

Dubbele referenties kun je in één klik allemaal laten verwijderen of één per één manueel.

 • Manueel
  • Ga naar het menu References > Find Duplicates
  • Om de juiste van beide referenties te bewaren, klik je op Keep This Record. Met de knop Skip kan je beide versies behouden.


   

    … Lees verder

  level: algemeen
  tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   refereren  

  EndNote: hoe grote aantallen referenties importeren vanuit Web of Science?

  Tot en met 1000 referenties: Save to EndNote Desktop > Number of records: 1 to 1000     Het is niet mogelijk om meer dan 1000 referenties in 1 keer te importeren vanuit de databank.        Lees verder

  level: algemeen
  tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   refereren  

  EndNote: hoe kan je grote aantallen referenties importeren vanuit Embase?

  Er kunnen tot en met 10.000 referenties geëxporteerd worden:   Boven de zoekresultaten naast 'Results:   Export > RIS Format (Mendeley, EndNote) > Export     Het exacte aantal zoekresultaten verschijnt in de lijst onder Select number of items   Lees verder

  level: algemeen
  tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   FFW   FGE   refereren  

  EndNote: hoe kan je informatie toevoegen aan een set van referenties?

  Bijvoorbeeld: keyword X toevoegen aan een set van referenties of de naam van de databank toevoegen waaruit de referenties gehaald werden?   Via het menu Library > Change/Move/Copy Fields > Selecteer het veld dat je wilt bewerken en vul aan. Je kan hiervoor de velden 'Custom' gebruiken.   Lees verder

  level: detail
  tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   refereren  

  EndNote: hoe kan je je library delen via EndNote Online?

  Een library delen kan via het synchroniseren van je EndNote desktop versie met je EndNote Online.    Synchroniseren Alvorens te beginnen met het opzetten van de Sync via Edit > Preferences > Sync moet er een goede backup van de library gemaakt zijn! Sommige gebruikers hebben al een account aangemaakt … Lees verder

  level: detail
  tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   refereren  

  EndNote: hoe kan je referenties importeren vanuit ClinicalTrials.gov?

  TIP: Als je niet ál je zoekresultaten wil exporteren, dien je eerst de gewenste referenties te selecteren. Vervolgens worden deze automatisch tijdelijk bewaard bij 'Saved studies', zie knop rechtsboven.

  • Open je lijst met opgeslagen referenties door te klikken op Saved Studies > Download (rechtsboven)
  • Selecteer het bestandsformaat: Plain text > …
  Lees verder

  level: algemeen
  tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   FFW   FGE   refereren  

  EndNote: hoe kan je referenties importeren vanuit The Cochrane Library?

  Stap 1: Selecteer de referenties die je wilt exporteren > Export selected citation(s) Stap 2: Selecteer het formaat Plain Text > vink Include Abstract aan > Download en sla op.   Opmerking: niet opslaan als RIS-bestand   Stap 3: Ga naar EndNote en klik op de Import-knop.     Stap … Lees verder

  level: detail
  tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   FFW   FGE   refereren  

  EndNote: hoe kan je velden personaliseren?

  Stap 1: Klik op Edit > Preferences > Reference Types > Modify Reference Types   Voeg nieuwe velden toe bij de Custom (1,2, etc.) velden (zie afbeelding). Neem bij voorkeur een veld dat nog niet automatisch wordt ingevuld door EndNote bij een bepaalde Reference Type (bijv. Custom 3 in geval … Lees verder

  level: algemeen
  tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   refereren  

  EndNote: hoe maak je een Group?

  Je kan je citaten in EndNote groeperen. Er zijn drie mogelijkheiden:

  • Group: waar je handmatig citaten toevoegt
  • Smart Group: waar je automatisch citaten toevoegt
  • Group Set: waar je (Smart) Groups in clustert

   

  Group

  Als je een Group wil maken waar je zelf citaten aan kan toevoegen, volg dan deze …

  Lees verder

  level: detail
  tags: academisch schrijven   EndNote   refereren  

  EndNote: hoe maak je een nieuwe bibliotheek?

  1. Open EndNote via Athena

  Athena nog niet op je laptop?

  Installeer dan eerst een Citrix client programma op je toestel.
  Zie ook: http://helpdesk.ugent.be/athena/ica.php

  2. Klik in EndNote op "File" - New

  3. Sla op onder je H-schijf op de server, best in een eigen mapje

  Een .enl bestand en …

  Lees verder

  level: detail
  tags: EndNote   refereren  

  EndNote: how can I add and delete references?

  Once you have uploaded all your references into your EndNote library, you can delete duplicate references and add references manually. You can also edit them manually or automatically.

   

  Add references

  Read this tip to learn about importing references from databases.

  Add a reference manually:

  • Open Athena and EndNote.
  • Click …
  Lees verder

  level: detail
  tags: academic writing   article   EndNote   refer  

  EndNote: how can I update or edit references?

  To mannually edit a reference, simply select the reference and edit in the right-hand column.

  In EndNote, you can also update references in bulk.

  • Select the references you want to update.
  • Right-click on the references and click "Find Reference Updates" OR click "References" > "Find Refence Updates"

   

    Lees verder

  level: detail
  tags: EndNote  

  EndNote: how can you add PDFs?

  Add PDFs atuomatically

  • Open Athena and then EndNote 20.
  • Select the references to which you want to add a PDF.
  • Click "References" > "Find full text" > "Find full text".
  • EndNote will now look for PDFs Ghent University has electronic access to and add them.

   

  Add PDFs manually
  • Open …
  Lees verder

  level: detail
  tags: article   EndNote  

  EndNote: how can you cite while you write?

  Advantages of citing while you write

  • You don't forget to cite sources.
  • You put the footnotes in the right places.
  • You save time looking for the right source after writing your article.
  • You can automatically update references.
  • You can adjust reference styles easily.

   

  Insert a footnote
  • Open Athena.
  • Open …
  Lees verder

  level: detail
  tags: academic writing   EndNote   refer  

  EndNote: how can you import references?

  You can import references into EndNote from many different databases. In the clips below, we explain how to import references from the four most commonly used ones: the library's catalogue, Web of Science, Scopus, and Google Scholar.

   

  Web of Science

   

  Scopus

   

  Google Scholar   Lees verder

  level: detail
  tags: academic writing   database   EndNote   search engines